Så fungerar fjärrvärme | Falkenberg Energi
Falkenberg Energi kan förklara hur fjärrvärme fungerar

Så här fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme är ett tryggt sätt att värma flerbostadshus, hotell, skolor, företag och enskilda villor – kort sagt alla platser där du behöver en stabil och pålitlig uppvärmning. Det är ett slutet kretslopp med en central värmekälla, vilket blir betydligt mer klimatsmart jämfört med ett eget värmesystem för varje enskild fastighet.

Vi producerar fjärrvärmevatten

Fjärrvärme innebär att vi flyttar värmen från våra producerande pannor till din fastighet. Det gör vi med varmt vatten. Vi värmer vattnet i våra värmeverk med så gott som 100 % fossilfria bränslen.

Vi levererar fjärrvärmevatten

Fjärrvärmevattnet cirkulerar i det slutna fjärrvärmenätet, från värmeverken till din fastighet och tillbaka igen. Nätet är en spindelväv av nergrävda, välisolerade rör i vilka fjärrvärmevattnet håller en temperatur som varierar från 70 till strax över 100 grader. På så sätt flyttar vi värmen hem till dig.

Fjärrvärme ger värme både i rummet och kranen

I din fastighet installeras en fjärrvärmecentral med värmeväxlare. Den är dimensionerad för ditt behov och tar inte mycket plats.

Energin, men inte själva vattnet, växlas över till fastighetens eget värmesystem där det pumpas runt. Fjärrvärmeverket och fastigheten har helt skilda system. Det betyder att värmeverkets vatten inte finns i ditt dricksvatten, utan enbart används för att värma upp vattnet.

Så fungerar fjärrvärme när det värmer upp din fastighet och dess vatten

  1. I fjärrvärmeverket hettas vatten upp i en panna. Vi eldar med förnybart biobränsle, som till största delen består av skogsflis.
  2. Det varma vattnet leds från värmeverket till husen via ett slutet rörsystem under marken.
  3. I kundernas fjärrvärmecentral används värmen både till uppvärmning av bostaden och för att värma tappvarmvatten.
  4. Det avkylda vattnet går tillbaka till fjärrvärmeverket för att värmas på nytt.