Bra att veta om elnät | Falkenberg Energi

Elnätet är stommen för all elöverföring

Elmarknaden består av två delar; dels själva transporten av el via elnätet och dels handeln med el. Affärsområde Elnät ansvarar för eldistributionen till kunderna inom vårt koncessionsområde, i och omkring Falkenbergs tätort. Vårt huvudsakliga uppdrag är utbyggnad av elnätet för att ansluta nya kunder samt utförande av drift och underhåll. Vi ansvarar även för att mäta elförbrukning och elproduktion för våra kunder.

Vi erbjuder våra kunder hög service, leveranssäkerhet och trygghet. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att på bästa sätt möta våra kunders behov och klara omställningen till mer förnybar energi.

För kommunens räkning sköter vi även om Hertings vattenkraftverk och Lövstavikens vindkraftpark samt skötsel och underhåll av gatubelysningen i hela Falkenbergs kommun.

Fakta om elnätet:

Ledningsnät 10 kV

Luftledning: 0 km
Jordkabel: 250 km

Ledningsnät 0,4 kV

Luftledning: 0 km
Jordkabel: 650 km

Mottagningsstationer: 2 st
Nätstationer: 200 st
Kabelskåp: 2200 st

Anslutna kunder:

Högspänningskunder: 45 st
Lågspänningskunder: 16 200 st

Energivolym

Transporten i vårt nät 2022: 334 GWh