Syftet med nya elmätare | Falkenberg Energi

En ny elmätare på väg

Totalt kommer drygt 5,5 miljoner elmätare bytas ut i svenska hem och företag innan 2025. För Falkenberg Energis del handlar det om ungefär 15 000 smarta elmätare som ska installeras 2021-2022.

Varför byter vi ut elmätarna?

Som ett steg i det regeringsbeslut som fattats gällande ny standard på elmätare, som träder i kraft 2025, har vi på Falkenberg Energi startat ett projekt där vi kommer byta ut en stor andel av våra kunders elmätare till nya smarta elmätare med ny funktionalitet.

Vad är syftet med de nya elmätarna?

Några av de nya kraven på elmätarna innebär att mätarna ska klara av timmätning och de ska ha ett användargränssnitt som gör det möjligt för kunderna att själva kunna ta del av sina mätuppgifter. Användaren skall få tillräcklig information om sin elförbrukning för att ha möjlighet att påverka den. Detta främjar även lokal elproduktion vilket kan leda till minskad energianvändning i elnätet. De nya elmätarna skall göra att elnätet blir tillförlitligare och ge en effektivare drift.

När kommer min elmätare att bytas?

Planen är att vi byter till nya smarta elmätare under 2021–2022. Vi kommer i god tid att informera våra kunder när det börjar närma sig. Själva bytet tar ca 15–20 minuter, i vissa fall kan det ta något längre tid beroende på var elmätaren är placerad.

Vad kommer bytet av elmätare att innebära kostnadsmässigt?

För dig som kund blir det ingen direkt kostnad för elmätarbytet. Detta betalas via ordinarie nättariffer. Mätarbytet är en del av alla investeringar som görs för att förbättra leveranskvaliteten och alla investeringar ihop påverkar nättarifferna. Vi genomför elmätarbytet för att bemöta elmarknadens krav på framtidens smarta nät.

Kan jag få ha kvar den gamla elmätaren?

Nej, om elmätaren som du har idag inte uppfyller de nya lagkraven måste vi byta ut den. Samtliga direktmätande elmätare i Sverige, som inte uppfyller de nya funktionskraven, ska vara utbytta 2025 för att svara mot gällande lagar och förordningar.

Hur kommunicerar den nya elmätaren?

Den enkla förklaringen till elmätarnas kommunikation är att det sitter ett modem som använder 4G-nätet (i telekomoperatörernas värld kallat LTE) vilket vill säga att elmätaren använder samma mobilnät som vilken mobiltelefon som helst. Elmätaren sänder värden under några korta stunder, vanligtvis inte mer än ett par sekunder per dygn och oftast mitt i natten. Elmätarna i sitt grundutförande har stöd för både 800- och 1800 MHz banden och kopplar upp sig på det band den har bäst kontakt med. Mobiltelefoner med 4G använder 1800 MHz och det högre 2,6 GHz banden.

Våra nya elmätare är utrustade med HAN-port av typen RJ12

Nedanstående information gäller de som har aktiverat sin HAN-port och har någon typ av utrustning kopplad till denna. För information så finns det i nuläget problem med viss utrustning som låser HAN-porten efter några dagars användning. Då måste mätaren göras spänningslös en stund och sedan fungerar HAN-porten igen under en tid.

OBS! Enligt vår mätarleverantör Landis+Gyr kommer problem ovan att åtgärdas under maj 2022 via en fjärruppdatering av alla elmätare.

Vilka krav uppfyller den nya elmätaren?

Den elmätare (Landis+Gyr E360) som vi sätter upp uppfyller kraven i ”2014/53/EU-direktivet om radioutrustning (RED)”. RED handlar om säkerhet när det gäller RF-utsläpp från en sådan radioenhet.  Läs mer om detta på Post- och telestyrelsens (PTS) hemsida HÄR. Mätaren är CE-märkt.

När behövs en antenn kompletteras till elmätaren?

Vid montering av elmätaren kontrolleras mottagningen och är den för svag kompletteras det med en antenn. Detta gäller både elmätare inomhus och elmätare i fasadskåp/markmätarskåp (om antenn behövs när det avser skåp sätts antennen på utsidan för bästa mottagning, oavsett skåpstyp).

En instruktion på hur din nya elmätare fungerar samt hur du läser av den finner du nederst på denna sida, se E360.