Syftet med nya elmätare | Falkenberg Energi

Elmätaren möjliggör driftsäkra elnät och smart styrning

Totalt kommer drygt 5,5 miljoner elmätare bytas ut i svenska hem och företag innan 2025. För Falkenberg Energis del handlar det om ungefär 15 000 smarta elmätare som installeras 2022.

Vad är syftet med de nya elmätarna?

Mätarbytet är en del av alla investeringar som görs för att förbättra leveranskvaliteten. Vi genomför elmätarbytet för att bemöta elmarknadens krav på framtidens smarta nät.

Några av kraven på de nya elmätarna är att de ska klara av timmätning och de ska ha ett användargränssnitt som gör det möjligt för kunderna att själva kunna ta del av sina mätuppgifter. Med de nya elmätarna kan användaren få tillräcklig information om sin elförbrukning för att ha möjlighet att påverka den. Detta främjar även lokal elproduktion vilket kan leda till minskad energianvändning i elnätet. De nya elmätarna kommer även att göra elnätet tillförlitligare och ge en effektivare drift.

Samtliga direktmätande elmätare i Sverige, som inte uppfyller de nya funktionskraven, ska vara utbytta till 2025 för att svara mot gällande lagar och förordningar.

Hur kommunicerar elmätaren?

Den enkla förklaringen till elmätarnas kommunikation är att det sitter ett modem som använder mobilnätet (i telekomoperatörernas värld kallat NB-IoT och LTE). Elmätaren sänder värden under några korta stunder, vanligtvis inte mer än ett par sekunder per dygn och oftast mitt i natten.

Elmätarna i sitt grundutförande har stöd för både 800- och 1800 MHz banden och kopplar upp sig på det band den har bäst kontakt med. Mobiltelefoner med 4G använder 1800 MHz och det högre 2,6 GHz banden.

Våra nya elmätare är utrustade med HAN-port av typen RJ12

Nedanstående information gäller de som har aktiverat sin HAN-port och har någon typ av utrustning kopplad till denna. För information så finns det i nuläget problem med viss utrustning som låser HAN-porten efter några dagars användning. Då måste mätaren göras spänningslös en stund och sedan fungerar HAN-porten igen under en tid.

Landis+Gyr har nu uppdaterat alla elmätare med en aktiv HAN-port, övriga kommer göras senare under året.
Om en elmätare får en aktiverad HAN-port kommer den att bli uppdaterad i samband med detta.

En instruktion på hur din nya elmätare fungerar samt hur du läser av den finner du nedan.