Behöver du ansluta till elnätet? | Falkenberg Energi
Ansluter villa och fastighet till elnätet i Falkenberg

Dags att ansluta till elnätet?

Har du en fastighet som du vill ansluta till elnätet eller ska du bygga ett hus och behöver tillfällig el under byggtiden? Det är vi på Falkenberg Energi som ansluter din fastighet till elnätet om den ligger inom vårt nätområde.

Tänk på att du alltid ska anlita ett auktoriserat elföretag för arbeten i elanläggningar. Kontakta en behörig elinstallatör som anmäler ärendet till oss. Det gäller även ändringar i en befintlig anläggning, t.ex. säkringsändring, flytt av mätarplacering, förändrat uppvärmningssätt eller ändring av servisledning. Det är installatören som sköter kontakten med oss.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften är en engångskostnad som du betalar om du ansluter dig till eller utökar ditt abonnemang i nätet. Du betalar för tillgång till elnätet och för ledningen från vårt kabelskåp fram till ditt mätarskåp. Läs mer om olika anslutningsavgifter här.

Vill du överklaga din anslutningsavgift?

Energimarknadsinspektionen är den oberoende myndighet som bevakar och tillser att anslutningsavgifter och villkor är skäliga. Du har alltid möjlighet att begära prövning av din nyanslutningsavgift hos Energimarknadsinspektionen.

Vill du istället ta reda på mer om våra avtal och priser klickar du här.

Kontakta oss för mer info

Tommy Karlsson
0346-88 67 25
tommy.karlsson@falkenberg.se