Kamerabevakning av samhällsviktig verksamhet | Falkenberg Energi

Falkenberg Energi kamerabevakar vissa platser som nyttjas av verksamheten. Syftet är att förhindra och utreda brott mot samhällsviktig verksamhet.

Vår kamerabevakning stödjer sig på Kamerabevakningslagen (2018:1200) och dataskyddsförordningen.

Vi sparar material från kamerorna i upp till 14 dagar. Men i de flesta fall enbart upp till 3 dagar. Detta för att värna om människors personliga integritet. Det lagrade materialet hanteras endast av oss och lämnas vid behov över till rättsvårdande myndigheter som exempelvis polisen. Åtkomsten av materialet är begränsad till ett fåtal tjänstepersoner inom FEAB.

Kamerabevakningslagens bestämmelser regleras av EU:s dataskyddsförordning och EU:s dataskyddsdirektiv. Material som lagras vid kamerabevakning är inte strukturerat så att det går att söka efter personuppgifter på annat sätt än manuellt. Det lagrade materialet används endast vid behov och enligt de ändamål som anges enligt ovan.

Dina rättigheter
Dataskyddsförordning GDPR ger dig ett antal rättigheter. Läs mer om GDPR.

Personuppgiftsansvarig
Falkenberg Energi AB

Kontaktuppgifter
Falkenberg Energi AB
311 80 Falkenberg

0346-88 67 00
energi@falkenberg.se
dataskyddsombudet@falkenberg.se