Konsumenträtt | Falkenberg Energi

För att vi ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du talar om för oss om du inte är nöjd. Du behöver inte vara så formell, det viktigaste är att du ger oss möjlighet att rätta till eventuella fel så fort som möjligt.

Hjälp från Falkenberg Energi

I första hand ska du kontakta vår kundservice och framföra dina synpunkter eller klagomål. Vi försöker alltid lösa en tvist eller ett ärende direkt med konsumenten. Om du sedan inte är nöjd med hur ditt ärende blivit behandlat av oss kan du givetvis föra din åsikt vidare.

Om vi har orsakat dig någon form av skada, till exempel i samband med ett strömavbrott, kan du göra en skadeståndsanmälan. Läs mer här.

Ångerrätt

Om avtalet har ingåtts per distans, till exempel via telefon eller internet, gäller ångerrätten enligt distansavtalslagen. Du har då rätt att utnyttja ångerrätten utan att ange något skäl inom 14 dagar. För att utöva ångerrätten ska du skicka ett skriftligt meddelande (per post eller e-post) där det tydligt framgår att du vill frånträda avtalet till vår kundservice. Om du vill kan du använda konsumentverkets ångerblankett.

Extern hjälp

Det finns flera olika myndigheter som kan hjälpa dig med rådgivning kring ditt ärende.

Kommunal konsumentvägledare

Konsumentsekreteraren i kommunen kan hjälpa dig med konsumenträtt och vilka skyldigheter och rättigheter du har som konsument. Rådgivningen är kostnadsfri.

Kontakt via kommunens hemsida.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör energimarknaden.

Allmänna reklamationsnämnden – ARN

Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som opartiskt prövar konsumenttvister. Nämnden kan inte ge råd i enskilda ärenden. Vänd dig i stället i första hand till konsumentvägledningen i din kommun.

Energimarknadsinspektionen (EI)

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. De kontrollerar bland annat nätavgifter och leveranskvalitet.

Dina rättigheter som konsument

Ellagens kapitel 11 reglerar dina rättigheter som konsument. Se även de allmänna avtalsvillkoren NÄT samt Falkenberg Energi AB:s särskilda avtalsvillkor.