Gatubelysning | Falkenberg Energi

Falkenberg Energi ansvarar för underhåll, felavhjälpning samt nybyggnation av gatubelysningen i Falkenbergs kommun. Efter en hektisk uppstartsperiod har vi nu ett väl fungerande belysningsnät och kan utöver tillsynskörningar även fokusera på nybyggnation samt energibesparande åtgärder som byte till LED-armaturer.

Ett annat projekt som pågår är att byta ut de gamla tändsystemen så att belysningen kan styras via appar samt över internet. Något som bland annat underlättar vid underhållsarbete.