Kontaktpersoner | Falkenberg Energi

Här hittar du kontaktpersoner för respektive område.

VD

VD

Bo-Anders Antonsson
0346-88 67 32
bo-anders.antonsson@falkenberg.se

Miljö

Miljöchef

Jens Melin
0346-88 57 41
jens.melin@falkenberg.se

Marknad och Kundservice

Marknadschef

Caroline Casparson
0346-88 67 26
caroline.casparson@falkenberg.se

Key Account Manager (KAM)

Anette Berander
0346-88 67 05
anette.berander@falkenberg.se

Kundservice

Yvonne Andersson
0346-88 67 12
yvonne.andersson@falkenberg.se

Åsa Boquist
0346-88 67 27
asa.boquist@falkenberg.se

Nicolina Neessen
(Föräldraledig t.o.m. 2022-08-01)
0346-88 57 42
nicolina.neessen@falkenberg.se

Lotte Jacobsen
lotte.jacobsen@falkenberg.se

 

Ekonomi

Ekonomichef

Markus Bengtsson
0346-88 67 28
markus.bengtsson@falkenberg.se

Ekonomi

Josefine Aldén
0346-88 57 45
josefine.alden@falkenberg.se

Anna Georgsson
0346-88 67 06
anna.georgsson@falkenberg.se

Carina Högberg
0346-88 67 24
carina.hogberg@falkenberg.se

Elnät och Mät

Elnätschef

Karin Tångring
0346-88 67 07
karin.tangring@falkenberg.se

Drift

Gruppchef/driftingenjör
Johan Ljunggren
0346-88 67 19
johan.ljunggren@falkenberg.se

Driftingenjör/dokumentation
Thomas Bengtsson
0346-88 67 17
thomas.bengtsson2@falkenberg.se

Gatubelysning
Tommy Johansson
0346-88 67 03
tommy.johansson2@falkenberg.se

Anslutning/planering
Tommy Karlsson
0346-88 67 25
tommy.karlsson@falkenberg.se

Beredning/planering
Jerry Nilsson
0346-88 67 13
jerry.nilsson@falkenberg.se

Martin Carlsson
0346-88 67 16
martin.carlsson@falkenberg.se

Thomas Nilsson
0346-88 57 44
thomas.nilsson@falkenberg.se

Noel Ignatova
noel.ignatova@falkenberg.se

Mät

Gruppledare/mätingenjör
Peter Persson
0346-88 67 14
peter.persson@falkenberg.se

Mät- Systemingenjör
Mats Bengtsson
0346-88 57 44
mats.bengtsson3@falkenberg.se

Leverantörsbyte/nät
Linda Claesson
0346-88 67 30
linda.claesson@falkenberg.se

Marie Karlsson
0346-88 67 31
marie.karlsson2@falkenberg.se

Viktoria Hansson
0346-88 67 23
viktoria.hansson@falkenberg.se

Fjärrvärme

Affärschef Fjärrvärme

Magnus Hesselmar
0346-88 67 21
magnus.hesselmar@falkenberg.se

Verksamhetschef Fjärrvärme

Karin Tångring
0346-88 67 07
karin.tangring@falkenberg.se

Distribution

Jesper Jakobsson
jesper.jakobsson@falkenberg.se

Produktion

Eva Hammar Orava
eva.hammar@falkenberg.se

Drifttekniker

Håkan Andersson
hakan.andersson@falkenberg.se

Bengt Pettersson
bengt.pettersson@falkenberg.se

Fredrik Johansson
fredrik.johansson2@falkenberg.se

Dennis Tell Attini
dennis.tell-attini@falkenberg.se

Tobias Ivesand
tobias.ivesand@falkenberg.se

Entreprenad

Entreprenadchef

Anders Sjökvist
0346-88 57 48
anders.sjokvist@falkenberg.se

Elmontör

Kent Bergholtz
kent.bergholtz@falkenberg.se

Ingvar Johansson
ingvar.johansson@falkenberg.se

Jonas Helldal
jonas.helldal@falkenberg.se

Wille Johansson
jan.johansson@falkenberg.se

Ulf Ahlqvist
ulf.ahlqvist@falkenberg.se

Magnus Johansson
magnus.johansson@falkenberg.se

Simon Mårtensson
simon.martensson@falkenberg.se

Jesper Gunnarsson
jesper.gunnarsson@falkenberg.se

Andrzej Mazuruk
andrzej.mazuruk@falkenberg.se

Jacob Svahlfrost
jacob.svahlfrost@falkenberg.se

Victor Lönn
victor.lonn@falkenberg.se

Peter Börjesson
peter.borjesson@falkenberg.se

IT och Digitalisering

IT- och digitaliseringsansvarig
Johan Pärlsjö
0346-88 50 07
070-593 15 07
johan.parlsjo@falkenberg.se