Styrelse | Falkenberg Energi

Valda styrelseledamöter under mandatperioden 2019–2023.

Mikael Salomonsgård

Styrelsens ordförande

David Andersson

Eva Bengtsson

Mats Lundsgård

Gunnar Andersson

Anton Sjöberg

Ingvar Andersson

Thomas Bengtsson

Arbetstagarrepresentant

Ulf Ahlqvist

Arbetstagarrepresentant

Revisor

Christer Andersson

Auktoriserad revisor, Revisionstjänst

Lekmannarevisor

Jan Johansson

Revisor ordförande

Suppleant

Gösta Svensson