Entreprenad- och elnätstjänster | Falkenberg Energi
elnätstjänster i Falkenberg

Elnätstjänster i Falkenberg

På Falkenberg Energi kan vi ta ansvar för hela eller delar av en elanläggning. Oss kan du vända dig till när du behöver en samarbetspartner eller en totalentreprenör för dina elanläggningar med ett skräddarsytt avtal.

Låt oss berätta mer om våra tjänster och vad vi kan bistå med.

Underhåll

Genom regelbundet underhåll reduceras inte bara risken för oplanerade och dyra strömavbrott. Regelbundet underhåll förlänger också apparaternas livslängd, vilket gör underhållet till en dubbel besparing.

Ingen anläggning är den andra lik. Därför har varje anläggning sitt unika behov av underhåll. Kontinuerlig tillsyn och skötsel av de tekniska installationerna och planerat underhåll leder till färre akuta åtgärder och ger en bättre driftsekonomi.

På Falkenberg Energi hjälper vi till med löpande underhåll utefter avtal, men även vid enstaka tillsyns- och besiktningstillfällen.

Hos oss får du ett skräddarsytt avtal utefter din verksamhets behov där delar enligt nedanstående kan ingå:

  • Tillsyn
  • Besiktning
  • Driftoptimering
  • Felavhjälpande- och planerat underhåll
  • Drift- och energirapport

Byte av transformator och ställverk

Vi gör punktinsatser och hjälper till med byte av transformator eller ställverk. Skulle andra komponenter i anläggningen också behöva bytas ut – såsom reläskydd eller brytare – kan vi givetvis göra det med.

Termografering

Termografering är en effektiv metod för att identifiera defekter som påverkar elanläggningen. Det innebär att man med hjälp av en värmekamera tar värmebilder där den infraröda strålningen (värmen) visualiseras. Genom att kontrollera ytors temperaturer kan problem snabbt identifieras och åtgärdas. Efter att elanläggningen har termograferats, så behandlas och tolkas bilderna och åtgärdsförslag tas fram.

Arbete med spänning (AMS)

Arbete med spänning (AMS) är en metod som gör det möjligt att utföra arbete på elanläggningar utan att elleveransen störs. Flertalet av arbeten på elanläggningen kan ske med spänning, vilket innebär att kunden slipper avbrott. För industrier eller andra verksamheter som är känsliga för avbrott är det därav värdefullt att vi kan använda metoden AMS.

Kontakta oss för vidare samarbete

Anette Berander
0346-88 67 05
anette.berander@falkenberg.se