Om oss | Falkenberg Energi

Falkenberg Energi startades redan 1903 när de första elektriska gatljusen kom till Falkenberg. I takt med att samhället utvecklas och staden växer så ökar också behoven av energi och vi stärker och förbättrar oupphörligt vår verksamhet. Förnybar energi ligger oss varmt och hjärtat och vi har många gånger varit pionjärer inom olika områden. Vi kan stolt konstatera att utsläppen av koldioxid ständigt minskar. Här är några nedslag

2024
Falkenberg Energi och deras kontor
2024

Bolagsändring

Till följd av en ändring av ellagen gör Falkenberg Energi AB om organisationen. Elhandelsverksamheten går upp i moderbolaget och dotterbolagets nya namn blir Falkenberg Energi Elnät AB.

2023
Kvinna tecknar elavtal hos Falkenberg Energi via sin dator.
2023

Ny elprodukt

Falkenberg Energi erbjuder ytterligare en elprodukt parallellt till Bra Miljöval El, så kallad Fossilfri El.

Läs mer här 

2023
En person sitter bekvämt och håller en smartphone med Falkenberg Energis app öppen på skärmen, som visar en bild av en falk med företagets logotyp. Detta representerar symboliskt Falkenberg Energis vision om skärpa och snabbhet när det gäller att leverera miljömärkt el och innovativa energilösningar till sina kunder. Appen är ett exempel på företagets åtagande att integrera modern teknik för att förbättra kundupplevelsen och underlätta en hållbar livsstil.
2023

App

Vi har en app. Den har varit både efterfrågad och efterlängtad av våra kunder.

Läs mer här

2022
2022

Schysst elhandel

Vi har genomgått en omfattande genomlysning av vår verksamhet och är nu certifierade för Schysst elhandel. En certifiering som är framtagen av Energiföretagen Sverige för att elkunder ska kunna känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag.

Läs mer här

2021
En medarbetare på Falkenberg Energi visar stolt upp en ny elmätare.
2021

Nya smarta elmätare

Totalt handlar det om ca 15 000 elmätare som byts hos alla våra kunder. De nya elmätarna möjliggör driftsäkra elnät och smart styrning. Användaren får information om sin elförbrukning för att kunna påverka den.

Läs mer här

2020
2020

Överskottsenergi blir fjärrvärme

Ett unikt samarbete där spillvärmen från GleSYS nya datacenter återvinns och används till fjärrvärme. Genom att ta tillvara spillvärmen från serverhallarna ökar vi andelen återvunnen energi i vår värmeproduktion.

Läs mer här

2019
Falkenberg Energi tar emot priset som årets hållbarhetsföretag i Falkenberg 2019.
2019

Årets Hållbarhetsföretag Falkenberg

Ett bevis på att vårt hållbarhetsarbete ligger i framkant. Ur motiveringen ”Omställningen till ett helt förnybart energisystem tjänar som ett exempel i världsklass…” Vi är otroligt stolta och glada över att ha vunnit detta fina pris.

Läs mer här

2019
Falkenberg Energi hade Sveriges nöjdaste företagskunder 2019.
2019

Sveriges nöjdaste företagskunder

Falkenberg Energi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom elhandel enligt årets undersökning av branschens kundnöjdhet. Undersökningen görs av SKI (Svenskt kvalitetsindex).

2018
2018

Förnybart fjärrvärmenät

Fjärrvärmen i Falkenberg är från 1 mars 2018 helt förnybar då bioolja började användas istället för naturgas. Fjärrvärmen i Falkenberg produceras enbart med förnybar bioenergi från skogsflis, bioolja och biogas.

2015
2015

Första Klimatbokslutet

För 2015 gjorde vi vårt första klimatbokslut. En systematisk kartläggning av verksamhetens klimatpåverkan enligt den internationella standarden GHG-protokollet, i syfte att ytterligare minska koldioxidutsläpp. Läs mer om Klimatbokslut här.

2015
2015

Rökgaskondensering Spettet

En viktig utveckling av befintlig anläggning som innebär att värmeenergi återvinns ur rökgaserna.

2014
2014

Hertingforsen

Stort miljöprojekt för fria fiskvandringsvägar vid Hertings kraftstation. Ett av de mest ambitiösa åtgärdsprogrammen i Europa. Läs mer om Hertingprojektet här.

2014
2014

Solenergi från Slöinge Tennisklubb

Ett givande samarbete med Slöinge Tennisklubb som byggde en 140 m² stor solcelllsanläggning.

2010
2010

Testprojekt med vertikalaxlad vindkraft

Ett utvecklingsprojekt i samarbete med Uppsala Universitet. Projektet innebar att testa en prototyp för vertikalaxlad vindkraft.

2007
Vindkraft för levererans av miljövänlig el till kunder i Falkenberg
2007

Vindkraft Lövstaviken

Lövstaviken byggdes ut och flyttades. Fem nya vindkraftverk 2300 kW Enercon E70 restes.

2007
2007

Närvärme i Ullared och Vessigebro

I Ullared öppnades en pelletsanläggning och i Vessigebro en brickettanläggning.

2005 2009
2005 2009

Värmepump i Falkenberg

Testanläggning inom EU-projektet ”Energy in Minds”. Anläggningen drevs av el märkt Bra Miljöval och kopplades till fjärrvärmenätet för att tillvarata spillvärme ur avloppsvatten.

2004
2004

Bra Miljöval

Sedan 2004 säljer Falkenberg Energi endast 100% förnybar el och all vår el är märkt Bra Miljöval.

Läs mer här

2003
2003

Bacchus Falkenberg

Används idag som spets- och reservanläggning. Bacchus har två naturgaspannor och en oljepanna, totalt 14 MW.

1998
1998

Vindkraft Falkenbergsporten

Den nya vindkraftparken Falkenbergsporten invigdes och tio 660 KW Vestas V47 restes.

1997
Köp vindkraft från Falkenberg Energi
1997

Kooperativ vindkraft

De första kooperativen startas. Kunderna får köpa vindandelar till självkostnadspris.

Här får du reda på mer

1992 1996
1992 1996

Vindkraft Lövstaviken

Första etappen av vindkraftparken Lövstaviken. 1992 restes två 225 kW Vestas V27. Och 1996 restes en 600 kW Vestas V44.

1989
1989

Solfångarfält Falkenberg

Vi var pionjärer vad gäller solfångare. Vid invigningen 1989 var detta världens största fält med 5500 m² solfångare för produktion av värme.

1984
1984

Spettet Falkenberg

Här finns tre flispannor och två naturgaspannor. Den årliga värmeproduktionen uppgår till 65 GWh.

1982
1982

Vindkraft Tågarp

Sveriges första vindkraftverk byggs på Falkenberg Energis nät. En 55 kW Vestas V15 som fortfarande är i drift.

1944
1944

Vattenkraft Herting 2

Byggs när stadens behov av el ökar, men redan på 1950-talet är elförbrukningen ännu större. Är fortfarande i drift och täcker idag ca 4 % av behovet.

1903
1903

Vattenkraft Herting 1

Vårt första vattenkraftverk, är fortfarande i drift! Produktionen räckte till stadens behov fram till 1940-talet.