Information för dig som ska gräva | Falkenberg Energi

Ska du gräva, borra, spetta eller göra andra liknande markarbeten? Det finns alltid en risk för att det ligger elkablar, signalkablar, fjärrvärmekulvertar eller andra rör i marken. Därför bör du alltid kontakta oss först och begära en så kallad utsättning!

Tjänsten är kostnadsfri så du behöver inte tveka att begära utsättning. Önskar däremot beställaren kompletterande utsättning efteråt t.ex. efter borttagning av asfalt eller jordmassor så debiteras denna tid. Eventuella merkostnader i samband med utsättningen, t.ex. trafikavstängning, frånkoppling av ledning etc. faktureras beställaren. Har du inte begärt utsättning och olyckan är framme får du själv stå för kostnaderna. Genom vårt kartmaterial kan vi ofta direkt svara på om det ligger några rör eller kablar inom aktuellt grävområde. I annat fall söker vi ut kablarna på plats och markerar sträckningen.

Kolla ledningarna

ledningskollen.se får du besked om vilka ledningsägare som har ledningar nedgrävda i det område där du skall gräva. Du slipper att ringa runt, systemet hanterar din förfrågan till alla berörda ledningsägare som finns med i ledningskollen.se.

  1. Gå in på ledningskollen.se
  2. Skapa ett konto
  3. Följ anvisningarna

På ledningskollens startsida finns en introduktionsfilm som visar hur deras tjänst fungerar.

OBS! Beställning via ledningskollen.se skall göras senast fem arbetsdagar innan utförandet. Utsättning görs på måndagar och torsdagar.

Några saker att tänka på innan du gräver:

  • Var alltid närvarande vid kabelutsättningen.
  • Utför aldrig arbeten utanför anvisat område.
  • Handgrävning gäller inom en meter på båda sidor om anvisad kabel.
  • Anmäl omedelbart skadad kabel.
  • Ta ej i en avsliten kabel. Det kan innebära en direkt livsfara!

Akuta visningar, t.ex. vid vattenledningsbrott, utförs även andra dagar. När vi gör utsättningen förutsätter vi att beställaren eller utsett ombud befinner sig på platsen för att informera om arbetets omfattning samt för att ta del av ledningskartor och information från vår personal. Beställaren eller utsett ombud godkänner i samband med utsättningen att denne tagit del av informationen, samt förbinder sig att följa anvisningarna.