Miljövinster med fjärrvärme | Falkenberg Energi

En fantastisk möjlighet med fjärrvärme är att den kan ta tillvara energi som annars hade gått förlorad. Istället för att värmen från datorhallar eller energikrävande industriella processer bara går rakt ut i luften kan vi leda in spillvärmen i fjärrvärmenätet och låta den värma ditt vardagsrum. Vi kan också hämta spillvärme ur värmeverkens skorstenar.

Sparar på resurser

Allt ska användas så effektivt det bara går. Det sparar både resurser och miljö. Dessutom blir uppvärmningen mer kostnadseffektiv.

Helt förnybar

Skogsrester, spillvärme, biogas och biobaserad olja som blivit över från livsmedelsproduktion – allt detta innebär att fjärrvärmen i Falkenberg är 100 % förnybar. I Ullared och Vessigebro använder vi till allra största delen förnybart träbränsle, pellets. Det innebär att alla med fjärrvärme hjälps åt att sänka koldioxidutsläppen. Diagrammen nedan visar hur fördelningen av din leverans såg ut under 2023.

Här sammanställs miljövärden för fjärrvärmen i Falkenberg, Vessigebro och Ullared för 2023. Mer om våra bränslen finns sammanställt här.

Falkenberg

Vessigebro

 

Ullared