Ledningsgrupp | Falkenberg Energi

Falkenberg Energis ledningsgrupp.

Bo Anders Antonsson

VD bo-anders.antonsson@falkenberg.se 0346-88 67 32

Karin Tångring

Elnätschef karin.tangring@falkenberg.se 0346-88 67 07

Magnus Hesselmar

Fjärrvärmechef magnus.hesselmar@falkenberg.se 0346-88 67 21

Markus Bengtsson

Ekonomichef markus.bengtsson@falkenberg.se 0346-88 67 28

Jens Melin

Miljöchef jens.melin@falkenberg.se 0346-88 57 41

Caroline Casparson

Marknadschef caroline.casparson@falkenberg.se 0346-88 67 26