Fjärrvärmepriser | Falkenberg Energi

Fjärrvärmen i Falkenberg står sig prismässigt väl mot landets övriga kommuner. De senaste åren har vi varit bland de 25 % som har de lägsta priserna, visar rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”.

Minst lika viktigt är hur konkurrenskraftig fjärrvärmen är på den lokala marknaden. Hur värmer du din fastighet bäst och mest ekonomiskt i dag och på längre sikt?

Vi arbetar för att fjärrvärmen ska vara det mest fördelaktiga alternativet. Fjärrvärmepriset är dessutom stabilare och mer förutsägbart än många andra uppvärmningsformer.