Fjärrvärmepriser | Falkenberg Energi

Fjärrvärmen i Falkenberg står sig prismässigt väl mot landets övriga kommuner. De senaste åren har vi varit bland de 25 % som har de lägsta priserna, visar rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”.

Minst lika viktigt är hur konkurrenskraftig fjärrvärmen är på den lokala marknaden. Hur värmer du din fastighet bäst och mest ekonomiskt i dag och på längre sikt?

Vi arbetar för att fjärrvärmen ska vara det mest fördelaktiga alternativet. Fjärrvärmepriset är dessutom stabilare och mer förutsägbart än många andra uppvärmningsformer.

Vi höjer priset i Falkenberg fr.om. 2023-01-01
En turbulent omvärld med högt inflationstryck och framför allt kraftigt stigande bränslepriser innebär att vi nu aviserar en prishöjning för fjärrvärmen i Falkenberg. Prisjusteringen för 2023 innebär att fjärrvärmepriset från och med den 1 januari 2023 ökar med +15 procent, vilket för uppvärmningen av en villa, 20 MWh, innebär en genomsnittlig kostnadsökning med cirka 220 kronor per månad inklusive moms.

Bruten nedåtgående trend
Prisutvecklingen för fjärrvärmen i Falkenberg har varit gynnsam under ett stort antal år och vi har i dag bland de lägsta fjärrvärmepriserna i landet enligt den årliga Nils Holgersson rapporten. Först för detta år, 2022, gjorde vi en mindre höjning efter sex obrutna år av prissänkningar, en höjning även den motiverad av stigande priser för de bränslen vi använder i vår värmeproduktion, huvudsakligen skogsflis och pellets samt vid toppbelastning biogas och bioolja. Den kraftigare höjningen från och med årsskiftet är ytterligare en anpassning till inflation och bränslepriser som ökat alltifrån 25 procent till flera hundra procent.

Stabilt värmepris
Fjärrvärmepriset justeras en gång per år, vilket gör den väldigt prisstabil jämfört med andra uppvärmningsalternativ. Du får ett fast och garanterat pris för ett helt år. Vi arbetar uthålligt med att effektivisera och samtidigt nyttja den flexibilitet som fjärrvärmen erbjuder för bränslemixen. En pågående inriktning är exempelvis att dra nytta av spillvärme från andra processer, vilket på sikt både sparar kostnader och förstärker fjärrvärmens miljöfördelar.