Fjärrvärmepriser | Falkenberg Energi

Fjärrvärmen i Falkenberg står sig prismässigt väl mot landets övriga kommuner. Rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom landet” visar att vi haft de 40 % lägsta priserna i landet.

Lika viktigt det är att vara konkurrenskraftiga i hela landet så är det minst lika viktigt att vara konkurrenskraftiga på den lokala marknaden. Hur värmer du din fastighet bäst och mest ekonomiskt i dag och på längre sikt? Vi arbetar för att fjärrvärmen ska vara det mest fördelaktiga alternativet. Fjärrvärmepriset är dessutom stabilare och mer förutsägbart än många andra uppvärmningsformer.

Vi höjer priset på fjärrvärme i Falkenberg fr.om. 2024-02-01
En turbulent omvärld med ökade bränsle- och energipriser och den allmänna inflationen leder till kraftigt ökade kostnader för produktion av fjärrvärme, vilket innebär att vi nu aviserar en prishöjning för fjärrvärmen i Falkenberg. Prisjusteringen för 2024 innebär att fjärrvärmepriset ökar med 19 %, vilket för uppvärmningen av en villa, 20 MWh, innebär en genomsnittlig kostnadsökning med cirka 320 kronor per månad inklusive moms.

Bruten nedåtgående trend
Prisutvecklingen för fjärrvärmen i Falkenberg har varit gynnsam under ett stort antal år och vi ligger fortfarande under både medel- och medianpriset i landet enligt den årliga Nils Holgersson rapporten. Först år 2022 och 2023 gjorde vi höjningar efter sex obrutna år av prissänkningar, höjningar motiverad av stigande priser för de bränslen vi använder i vår värmeproduktion, huvudsakligen skogsflis och pellets samt vid toppbelastning biogas och bioolja. Höjningen från och med årsskiftet är ytterligare en anpassning till inflation och bränslepriser som ökat upp till nästan 70 % det senaste året.

Stabilt värmepris
Fjärrvärmepriset justeras en gång per år, vilket gör den väldigt prisstabil jämfört med andra uppvärmningsalternativ. Du får ett fast och garanterat pris för ett helt år. Vi arbetar uthålligt med att effektivisera och samtidigt nyttja den flexibilitet som fjärrvärmen erbjuder för bränslemixen. En pågående inriktning är exempelvis att dra nytta av spillvärme från industrier i Falkenberg, vilket både sänker kostnaderna och förstärker fjärrvärmens miljöfördelar.