Permanent anslutning till elnätet | Falkenberg Energi

Om du behöver anslutning av el till en villa eller ett fritidshus kontaktar du en behörig elinstallatör som ska utföra elinstallationen, dvs montera mätarskåp samt uttag och ledningar inne i huset. Det är installatören som skickar en beställning till oss. Denna så kallade föranmälan skall vara oss tillhanda senast fyra veckor innan önskad inkoppling av anläggningen. Detta gäller för anslutning av anläggningar max 25 A, och i områden med fullt utbyggt elnät. Vid behov av större effekt eller i områden där utbyggnad av elnätet krävs behöver vi få in en anmälan minst sex månader före anslutning.

Steg för steg permanent anslutning:

  • Kontakta en behörig elinstallatör
  • Installatören skickar en föranmälan till oss, tillsammans med en karta/situationsplan där önskad mätarplacering är markerad.
  • Vi behandlar ärendet, bedömer om befintligt nät klarar anslutningen eller om vi eventuellt behöver förstärka. Vi skickar ett installationsmedgivande till installatören med anvisningar, villkor samt anslutningsavgiften för anslutningen.
  • Du ansvarar för grävning, schakt, rörförläggning samt att återställa marken på din tomt efter anslutning.
  • Installatören utför elinstallationen i din anläggning och skickar en färdiganmälan till oss när anläggningen är klar för anslutning.
  • Vi drar fram servisledningen i kabelskyddsrören, ansluter ledningen i mätarskåpet och monterar elmätaren. Installatören ansvarar därefter för att koppla på elen i bostaden. Vi återställer marken utanför din tomt. När allt är klart sänder vi fakturan till dig med anslutningsavgiften.
  • Teckna avtal med ett elhandelsföretag. När anslutningen är klar är du elnätskund hos Falkenberg Energi. Du behöver även ett avtal med ett elhandelsföretag. Här behöver du själv göra ett aktivt val och kontakta den elleverantör du önskar. Om du väljer att inte teckna ett avtal får du ett så kallat anvisningsavtal från vår anvisade elleverantör Falkenberg Energi.