Ändra anslutning till elnätet | Falkenberg Energi

Behöver du ändra säkringsstorlek, utöka från 1-fas till 3-fas, ändra placeringen av mätarskåpet eller göra andra ändringar på din elanslutning? Kontakta en behörig elinstallatör som gör en beställning till oss. Här nedan får du reda på mer om de förutsättningar som gäller. Här hittar du anslutningsavgifter för servisändring.

Ändra huvudsäkring

Om du vill ändra huvudsäkring anlitar du en elinstallatör som anmäler förändringen till oss och sedan utför arbetet hos dig. Du kan ändra säkringsstorlek max en gång per år. Vi har två intervall för huvudsäkring upp till 63 ampere.

  • 16–25 A
  • 35–63 A
Sänkning eller ökning inom intervall

Om du vill sänka storlek på din huvudsäkring, eller öka den inom ditt nuvarande intervall, betalar du inget till oss för säkringsändringen. Du betalar enbart för elinstallatörens arbete.

Över intervall

Om du vill öka din säkringsstorlek över nuvarande intervall behöver du betala en anslutningsavgift för utökningen.

Nytt abonnemang på befintlig anslutningspunkt

Om du vill dela upp ett abonnemang till flera behöver du anlita en elinstallatör. Elinstallatören anmäler ändringen och sköter kontakten med oss som elnätsägare. Vid en delning av abonnemang monterar vi ytterligare en elmätare. Din elinstallatör installerar servissäkringar, om sådana saknas, och ordnar mätarplats för varje abonnemang. Inget av abonnemangen får ha högre huvudsäkring än befintlig servissäkring. Abonnemangen måste också ligga inom samma fastighet. Vid en avstyckning av fastigheten krävs en ny anslutning och ny servisledning.

Nytt abonnemang på befintlig anslutningspunkt medför en kostnad och avser montörsarbete. Du som kund ansvarar även för att bekosta och installera mätartavla, mätarskåp och mätarledningar.

Slå ihop abonnemang

Om du vill slå ihop två eller flera abonnemang i din fastighet så behöver du anlita en elinstallatör. Elinstallatören anmäler ändringen till oss och utför arbetet hos dig. En hopslagning innebär att vi monterar ner elmätaren och förbrukningen går över till en annan elmätare. Hopslagning godkänns bara om det gäller gemensam fastighet med gemensam servisledning för abonnemangen. Det kostar ingenting att säga upp ett abonnemang.

Du som kund ansvarar för allt arbete på din anläggning för att lägga om matningen, från abonnemanget som ska avslutas, till det abonnemang som ska finnas kvar.

Avsluta abonnemang

Det är kostnadsfritt att avsluta ett abonnemang. Begäran om permanent bortkoppling av en anläggning får endast göras av fastighetsägaren. Fyll i en uppsägningsblankett och skicka in minst en månad innan leveransen ska upphöra.

Vi monterar ner elmätaren och kopplar bort anläggningen från elnätet. Ditt abonnemang avslutas samma dag som mätaren tas ned. Vi ser också till att ditt elhandelsföretag informeras om att ditt abonnemang ska upphöra så att du får slutfaktura både gällande elnätsavtalet och elhandelsavtalet. Observera att Falkenberg Energi inte har skyldighet att underhålla ledningarna fram till en bortkopplad anläggning.

Uppsägning: Blankett för att avsluta abonnemang

Om anläggningen senare ska återanslutas krävs för- och färdiganmälan från behörig elinstallatör. Falkenberg Energi debiterar faktisk kostnad för återanslutningen, kontakta oss för prisuppgift. Om serviskabeln är borttagen eller om anläggningen varit bortkopplad i många år erläggs ny anslutningsavgift enligt gällande prislista.

Ska du däremot flytta och en annan person ska ta över elnätsabonnemanget gör du en flyttanmälan till oss.

Ändra från 1-fas till 3-fas

Om du vill ändra din anläggning från 1-fas till 3-fasabonnemang anlitar du en elinstallatör, som skickar en anmälan till oss. Installatör bygger om mätplatsen för 3-fas. Falkenberg Energi ansluter befintlig mätare 3-fas eller byter mätaren. Du som kund ansvarar för att bekosta installatörens arbete samt material. Avgifter för servisändring.

Byte av mätarskåp

Behöver du byta ut ett uttjänt mätarskåp kontaktar du en behörig elinstallatör som skickar en anmälan till oss. Vår montör flyttar mätare och serviskabel till nytt skåp. Du som kund ansvarar för att bekosta installatörens arbete samt nytt mätarskåp och övrigt material. Avgift för byte av mätarskåp.

Flytt av mätaren

Elmätaren ägs av Falkenberg Energi, vi ansvarar för installation av elmätaren och insamling av mätvärden. Du behöver anlita en elinstallatör för elarbetet hos dig men när mätaren ska flyttas är det vi som gör det. Du ansvarar för och bekostar själv inköp och installation av mätarskåp, mätartavla och mätarledningar. Avgift för flytt av mätare.

Inomhus till utomhus

Sitter elmätaren inomhus och du vill flytta den till ett fasadmätarskåp eller markmätarskåp så erhåller du en ersättning från oss på 2 500 SEK inkl. moms. Du betalar enbart för din elinstallatörs arbete och för mätarskåpet. Om kabeln till ditt hus (serviskabeln) behöver förlängas ansvarar du även för grävning, förläggning av kabelskyddsrör på den egna tomten samt markåterställning. Vi levererar och drar in elkabeln i kabelskyddsrören och ansluter till elnätet vid anläggningens anslutningspunkt.

Flytt inomhus

Inga mätare flyttas inom bostadshus vid så kallade ROT-arbeten, (SS 437 01 02). Byte av uttjänad befintlig inomhusplacerad mätartavla, med bibehållen placering kommer att tillåtas då detta klassas som underhåll.

Flytt utomhus

Du betalar för din elinstallatörs arbete och för ett nytt mätarskåp om detta behövs. Om du har mätarskåpet på en fasad och vill flytta den till en annan fasad betalar du en anslutningsavgift till oss.

Om kabeln till ditt hus (serviskabeln) måste flyttas ansvarar du som kund för grävning och förläggning av kabelskyddsrör på den egna tomten samt markåterställning. Vi levererar och drar in elkabeln i kabelskyddsrören och ansluter till elnätet vid anläggningens anslutningspunkt.