Ansluta egen elproduktion | Falkenberg Energi

När du bestämt dig för att börja producera din egen förnybara el kontaktar du en elinstallatör. Elinstallatören sköter kontakten med Falkenberg Energi gällande nätanslutningen och hanterar för- och färdiganmälan som vi behöver innan anläggningen kan anslutas till elnätet.

När vi har fått besked om typ och storlek på den produktionsanläggning du tänkt installera gör vi en beräkning om din nuvarande anslutning klarar denna. Krävs det ombyggnad av din anslutning tar vi fram tidsplan och offert på kostnaden.

Säkerheten är viktig

Det är viktigt för både dig och Falkenberg Energi att din produktionsanläggning ansluts på ett säkert sätt. Falkenberg Energi ansvarar för nätanslutningen fram till anslutningspunkten vid din elmätare.

Därefter är det du som är ansvarig. Därför är det viktigt att du kontrollerar att anläggningen du tänker köpa är godkänd för anslutning till elnätet. Installationen ska utföras av auktoriserad elinstallatör och enligt gällande standard. Anläggningen ska också vara försedd med nödvändig skyddsutrustning.

Ersättningar

Om du producerar el måste du förutom ditt vanliga uttagsabonnemang också ha ett inmatningsabonnemang. Inmatningsabonnemanget rapporterar den el du matar in i vårt elnät och du får nätersättning för den inmatade elen. Inmatningen måste enligt ellagen alltid mätas per timme, vilket innebär att du har möjlighet att sälja ditt överskott till en elhandlare och även har rätt till elcertifikat.