Elnätspriser | Falkenberg Energi
Elmätare från Landis+Gyr med den senaste Gridstream Connect-teknologin inklusive såväl E360-mätare, NB-IoT-kommunikation och AIM-systemvara som systemintegration

För att tryggt och säkert kunna transportera hem elen till dig så behöver vi ständigt underhålla vårt elnät. Om avbrott uppstår så har vi alltid personal i beredskap som snabbt ser till att felet åtgärdas. Elnätet genomgår nu även en förändring för att klara omställningen till förnybara energikällor. Vi säkrar nätet för att kunna ta hand om ökad produktion från förnybar vindkraft, vattenkraft och solenergi. Elnätet är en viktig infrastruktur och för att bibehålla en hög leveranssäkerhet nu och i framtiden så behöver vi ta ut en elnätsavgift av dig som kund. Utifrån ditt behov som kund så erbjuder vi olika typer av abonnemang.

Vill du istället ta reda på mer om engångskostnaden vid anslutning klickar du här.