Tillfällig anslutning till elnätet | Falkenberg Energi

Behöver du el under viss tid, till exempel under byggtid, kan vi ansluta dig tillfälligt till vårt elnät. Du kontaktar en behörig elinstallatör som skickar en beställning till oss tillsammans med en skiss som visar byggskåpets placering. En tillfällig anslutning är tidsbegränsad till max ett år. Främsta skälet till detta är att en tillfällig anslutning inte uppfyller samma elsäkerhetskrav som en permanent anslutning.

Steg för steg tillfällig anslutning:

  • Kontakta en behörig elinstallatör
  • Installatören skickar en föranmälan till oss, tillsammans med en karta där önskad mätarplacering är markerad.
  • Vi behandlar ärendet, bedömer var anslutningen kan göras. Vi skickar ett installationsmedgivande till installatören med anvisningar, villkor samt uppgift på kostnad för anslutningen.
  • Elinstallatören placerar godkänt byggmätarskåp intill vårt kabelskåp eller nätstation och skickar en färdiganmälan till oss.
  • Vi monterar en elmätare i byggmätarskåpet samt ansluter det vårt elnät.
  • Du behöver teckna ett elhandelsavtal för den el som ska användas på den tillfälliga anläggningen. Det görs med valfritt elhandelsbolag. Om inget elhandelsavtal har tecknats får du ett anvisningsavtal från vår anvisade elleverantör Falkenberg Energi.