Hur säljer man solel? Vi hjälper dig! | Falkenberg Energi
hur säljer man solel?

Hur säljer man solel?

Har du någon gång ställt frågan ”Hur säljer man solel?” Vi på Falkenberg Energi vill göra det lätt för dig att sälja din egen förnybara solel. Den produktionsanläggning du bygger, eller redan har, ska främst täcka ditt eget elbehov. Men vissa timmar kan det bli ett överskott från produktionen som inte går åt till din egen förbrukning, det är då man kan sälja överskott av solel.

Om du är intresserad av att sälja bara ditt överskott av solel betalar vi rörligt timspot -2 öre/kWh exkl moms. Om du är intresserad av att sälja överskottet av solel och ursprungsgarantier betalar vi rörligt timspot -2 öre/kWh exkl moms samt marknadsvärdet för ursprungsgarantierna -2 öre/kWh exkl moms.

Bra att tänka på

Din elmätare kan behöva bytas till en modell som mäter både förbrukning och utmatad produktion timvis i anslutningspunkten. Bor du inom Falkenberg Energis elnät är detta redan gjort. Övriga villkor som ska vara uppfyllda för att vi ska kunna köpa din överskottsproducerade solel är att:

  • mängden köpt el överstiger mängden egenproducerad överskottsel under ett (1) kalenderår.
  • du har eller tecknar elhandelsavtal med oss.
  • du har en produktionsanläggning på maximalt 43,5 kW.

Vid val av avtal där ursprungsgarantier inkluderas i ersättningen krävs även en påskriven fullmakt från Energimyndigheten.

Fakturering sker varje månad genom en så kallad självfaktura. Begreppet självfaktura innebär att vi på Falkenberg Energi både ställer ut din faktura och betalar ut fakturabeloppet till dig. Du som producent behöver därför inte skicka en faktura till oss för att få din ersättning.

En administrativ engångsavgift på 200 kr inklusive moms tillkommer om du vill ha hjälp med din ansökan till Energimyndigheten vid försäljning av ursprungsgarantier.

Energimyndigheten tar ut en fast avgift på 200 kr för respektive certifikatkonto. Har du två konton, ett för elcertifikat och ett för ursprungsgarantier fakturerar Energimyndigheten dig 400 kr. Läs mer om detta på Energimyndighetens hemsida HÄR.

När solcellernas är uttjänta eller anläggningen ska demonteras av annat skäl är det viktigt att material tas om hand på ett resurseffektivt sätt som påverkar miljön så lite som möjligt. Vi rekommenderar att man följer denna restproduktplan.

Solkarta

Falkenbergs kommun har tagit fram en solkarta där du som bor i Falkenberg kan se om taket på din byggnad är lämplig för solenergi.

I solkartan finns tak byggda före 2010 med. Kartan tar hänsyn till orientering, lutning och övergripande skuggning. Skuggningar som utgörs av vegetation, skorstenar, ventilationshuvar, burspråk är inte med i beräkningarna. Det kan också finnas avvikelser i uppgiften om takytor beroende på kartunderlagets precision. Solkartan ger ett riktvärde på hur mycket solenergi du kan ta tillvara på ditt tak. Vill du ha mer noggrann bedömning kontakta då en installatör eller motsvarande.

Du får först upp en översiktskarta över Falkenberg. För att få fram ditt hus på kartan zoomar du in genom att klicka på +. När du hittat ditt hus klickar du på det och aktuell information visas. Här kommer du till solkartan.

Mer information hittar du på solelportalen.