Varför välja fjärrvärme | Falkenberg Energi

Det finns flera fördelar med fjärrvärme från Falkenberg Energi. Det är en enkel, bekväm och trygg värmelösning som flexibelt kan använda många olika slags bränslen, optimerade för hållbarhet och ekonomi.

Bekvämt och säkert

Installationskostnaden är relativt sett låg, driftsäkerheten hög och tillförlitligheten så nära 100 % som det går att komma. Det senare beror på att vi har flera pannor på olika platser som täcker upp för varandra.

Flexibel för miljö och ekonomi

Fjärrvärmen är ren, den varken låter eller luktar i din fastighet. Dessutom tar den rätt liten plats, mindre än de flesta alternativ. Den obegränsade tillgången till varmvatten är ytterligare en uppskattad fördel. Det är lätt att bli bortskämd med fjärrvärme.

Du äger din egen värmeväxlare

För tydlighetens skull finns en angiven leveranspunkt där vi växlar över värmen. Före punkten är det vi som äger och svarar för fjärrvärmenätet och vad som hör till det. Efter leveranspunkten är utrustningen din. Du äger alltså själv fastighetens undercentral och värmesystem.