För- & färdiganmälan | Falkenberg Energi

Vi arbetar med ett webbaserat programverktyg för att hantera för- och färdiganmälan digitalt. Som auktoriserad installatör skapar du en egen inloggning till verktyget. Där kan du följa handläggningen av dina ärenden. Systemet minimerar risken för fel, vilket leder till snabbare handläggning.

Gör så här

Gå till föranmälan.nu där du som installatör skapar ett konto. Du får sedan ett mail med inloggningsuppgifter. Logga in med inloggningsuppgifterna och webbprogrammet är klart att användas.

Installationsföretag som har behov av mer än en användare kan lägga upp flera under Mitt konto. Den som registrerar sig först blir automatiskt administratör. Denna administratör har sedan möjlighet att lägga upp fler användare.

Observera!
Vid föranmälan av ny eller ändrad servis, samt tillfällig anläggning skall karta/situationsplan alltid bifogas.

Följande installationer skall föranmälas till oss innan arbete påbörjas:

  • Tillfälliga anläggningar
  • Ny eller ändrad servis
  • Säkringsändring
  • Bruten plombering
  • Anläggning för lokalt producerad energi
  • All förändring eller utökning av produktionsanläggning
  • Batterilagring
  • Installation av stationär reservkraftverk
  • Installation av inmatningsenhet för mobila reservkraftverk