Nils Holgersson-rapporten | Falkenberg Energi

Rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” sammanställs sedan 1996 av Nils Holgersson-gruppen, med representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO. Den presenterar fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme. Du kan läsa mer här.