Miljö | Falkenberg Energi

Falkenberg Energi AB har i flera år jobbat målmedvetet med förnybar energi och miljöfrågor som hör ihop med energibranschen. Vi har som affärsidé att på ett affärsmässigt sätt bidra till ett hållbart samhälle genom att erbjuda förnybar energi.

Vår miljöpolicy för hållbart företagande

Falkenberg Energi är ett hållbart energiföretag som bedriver en affärsmässig och samhällsnyttig verksamhet. Vi skapar förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare och medarbetare genom att aktivt bidra till att nya tekniker inom energiområdet utvecklas och förverkligas samt genom att ständigt jobba med att förbättra miljöprestandan i vår verksamhet.

  • Vi ska motivera och ställa krav på våra leverantörer och samarbetspartners samt underlätta för våra kunder att agera medvetet.
  • Vi ska sträva efter att förebygga problem och föregå miljölagstiftning.
  • Verksamheten ska bedrivas på ett affärsmässigt sätt för att uppnå såväl ekonomisk, ekologisk som social hållbarhet.