Vindkraft Falkenberg | Falkenberg Energi
Två stycken vindkraftverk som producerar miljövänlig el

Vindkraft är en av de absolut renaste energikällorna – en förnybar och miljöklok energikälla som varken förbrukar några av naturens begränsade resurser eller ger några utsläpp till miljön. Det finns flera anledningar till att vindkraften har vuxit kraftigt både i Sverige och i Europa under de senaste åren. En större klimatmedvetenhet har lett till beslut om att fasa ut fossila bränslen. Både EU och Sverige har formulerat ambitiösa mål som anger en storskalig satsning och utbyggnad av förnybar energi.

Som kund hos Falkenberg Energi främjar du en renare energiproduktion, vilket kommer vår gemensamma miljö till nytta. 11 % av den elenergi vi säljer kommer från vindkraft i Falkenberg. Trakten har en lång tradition av vindkraft. Det första kommersiellt sålda verket i Sverige byggdes i Falkenberg redan 1983.

Vill du köpa vindandelar?

Kontakta oss på Falkenberg Energi, 0346-88 67 00. Vi samarbetar med Falkenbergs Vindkraft ekonomisk förening. Föreningen har valt att pausa försäljning av nya vindandelar tillsvidare.

Vad är vindkraft?

När solen värmer upp jorden värmer den även upp atmosfären. När varm luft stiger sjunker svalare och tyngre luft för att ersätta den varma luften. Turbulens ger upphov till vindrörelser som plockas upp av vindkraftverkets vingar. Vindkraftverket fångar därmed upp rörelseenergi ur vinden och omvandlar den till el. Vindkraft producerar ren energi som inte ger utsläpp eller kräver miljöförstörande transporter av bränsle.

Vindkraft ger trygg elförsörjning

Vindkraften är en oändlig resurs. Det innebär att den är framtidssäker, till skillnad från elproduktion med fossila bränslen. En annan fördel är att man slipper de prisvariationer som elproduktion baserad på fossila bränslen har, som inköp av kol, olja eller gas samt avgift för utsläppsrätter. Kärnkraften behöver köpa in anrikat uran och har kostnader för att ta hand om restprodukter i flera hundratusentals år.

Vindkraft har i likhet med våg-, sol- och vattenkraft stora fördelar då den inte är beroende av något bränsle. Ett vindkraftverk har alltså inga bränslekostnader och orsakar inte heller några utsläpp. Det innebär att man inte har någon kostnad för utsläppen. Detta innebär att vindkraft tillsammans med vattenkraft har de lägsta kostnaderna för att producera el.