Falkenbergs Vindkraft ekonomisk förening | Falkenberg Energi

Föreningen säljer inga nya vindandelar just för tillfället!

Beslut om att återta försäljning eller pausa vidare återkommer styrelsen med till hösten 2023.

Falkenbergs Vindkraft är en ekonomisk förening med drygt 300 andelsägare. Föreningen bildades år 1997 för att ge privatpersoner och företag en möjlighet att teckna andelar i vindkraftverk och på så sätt stimulera vindkraftsutbyggnaden och samtidigt säkerställa ett lågt elpris över tid.

Föreningen är idag andelsägare i ett vindkraftverk i Borrby som ligger i Simrishamns kommun i Skåne. Nyligen köpte också föreningen in sig i Väbys vindkraftpark, utanför Vessigebro. Den totala el-produktionen ligger årligen på 8000 MWh.

Privatpersoner och företag kan köpa andelar i föreningen till en kostnad av 7 000 kr per styck, vilket berättigar till ett köp av 1 000 kWh egenproducerad vindel per år. Antalet andelar kan tecknas för att täcka hela eller delar av sin årsförbrukning. Om andelarna inte täcker hela elbehovet inköps kompletteringselen från Falkenberg Energihandel AB. Förutsättningen för att ha andelar i Falkenbergs Vindraftförening är att ha ett elavtal med Falkenberg Energihandel AB.

Om du vill sälja dina andelar hjälper föreningen till med detta.

Genom ditt andelsägande kan du köpa el till en kostnad enligt nedan där priset som anges är inkl. elcertifikatavgift och exkl. moms. Nätavgifter och överföringsavgifter tillkommer.

Att vara andelsägare i Falkenbergs Vindkraftförening innebär att du är med och stimulerar utbyggnaden av hållbar energiförsörjning. Du garanteras också ett mycket konkurrenskraftigt elpris. Med andra ord blir den en vinst både i den egna plånboken men framför allt för miljön och klimatet.

Frågor och svar om prisjustering 1 oktober 2022

Vad är det som händer med priset på andelselen?

Falkenbergs Vindkrafts ek. förenings styrelse har beslutat att ändra medlemspriset på el från den 1 oktober 2022.

Vad blir det nya priset på andelselen?

Prismodellen för andelselen ändras från ett fast elpris till 50 % av rörligt elpris (månadsmedel) för alla medlemmar oavsett vilket elområde man tillhör.

Vad är bakgrunden till prisjusteringen?

Bakgrunden till prisjusteringen är de skenande elpriserna på elmarknaden. Syftet med förändringen är att få bättre balans mellan föreningens kostnader och intäkter.

Styrelsen har tagit detta beslut med ambition att värna om föreningens medlemmar och ekonomi. På sikt avser föreningen investera i ny kraftproduktion för att fortsatt kunna erbjuda medlemmar konkurrenskraftiga elpriser.

Påverkas mitt andra elavtal, kompletteringselen av detta?

Nej, ditt avtal för kompletteringselen är enligt avtal med Falkenberg Energihandel AB. Denna justering avser alltså enbart andelsel från Falkenbergs vindkraft ek. förening.

Hur fördelas andelselen?

Det finns två fördelningsalternativ.

Rak kurva innebär att andelarna fördelas procentuellt lika över årets 12 månader.

Elvärmekurva innebär att andelarna fördelas enligt nedan. Det speglar genomsnittshushållets förbrukningsmönster.

Elvärmeskurva t.om. 2022-12-31

Januari: 15 %
Februari: 12 %
Mars: 12 %
April: 9 %
Maj: 6 %
Juni: 3 %
Juli: 2 %
Augusti: 3 %
September: 5 %
Oktober: 9 %
November: 11 %
December: 13 %

Elvärmeskurva fr.om. 2023-01-01

Januari: 14 %
Februari: 13 %
Mars: 10 %
April: 8 %
Maj: 6 %
Juni: 4 %
Juli: 4 %
Augusti: 4 %
September: 5 %
Oktober: 7 %
November: 10 %
December: 15 %

De flesta medlemmarna fördelar sin andelsel enligt elvärmeskurvan.

Styrelse Falkenbergs Vindkraft ekonomisk förening

Peter Nygren

Ordförande peter.andersson.fbg@telia.com 0702-98 07 04

Lars Andrén

Vice ordförande info@drivkraft.nu 0705-35 85 80

Johan Hellström

Sekreterare hejo0885@gmail.com 0703-87 99 95

Tomas Torstensson

Teknik- och anläggningsansvarig tomastorstens@gmail.com 0705-80 32 57

Liselotte Berenzaun Abel

Medlemsansvarig liselotte@sorbyretreatcenter.com 0737-08 00 29

Lennart Thol

Ledamot lennart.thol@gmail.com 0706-75 04 29

Markus Bengtsson

Adjungerad ledamot markus.bengtsson@falkenberg.se 0346-88 67 28

Christer Andersson

Revisor christer.andersson@rtj.se 0768-35 79 00