Falkenbergs Vindkraft ekonomisk förening | Falkenberg Energi

Falkenbergs Vindkraft är en ekonomisk förening med drygt 300 andelsägare. Föreningen bildades år 1997 för att ge privatpersoner och företag en möjlighet att teckna andelar i vindkraftverk och på så sätt stimulera vindkraftsutbyggnaden och samtidigt säkerställa ett lågt elpris över tid.

Föreningen är idag andelsägare i ett vindkraftverk i Borrby som ligger i Simrishamns kommun i Skåne.  Nyligen köpte också föreningen in sig i Väbys vindkraftpark, utanför Vessigebro. Den totala el-produktionen ligger årligen på 8000 MWh.

Privatpersoner och företag kan köpa andelar i föreningen till en kostnad av 7 000 kr per styck, vilket berättigar till ett köp av 1 000 kWh egenproducerad vindel per år. Antalet andelar kan tecknas för att täcka hela eller delar av sin årsförbrukning. Om andelarna inte täcker hela elbehovet inköps kompletteringselen från Falkenberg Energihandel AB. Förutsättningen för att ha andelar i Falkenbergs Vindraftförening är att ha ett elavtal med Falkenberg Energihandel AB.

Om du vill sälja dina andelar hjälper föreningen till med detta.

Genom ditt andelsägande kan du köpa el till en kostnad enligt nedan där priset som anges är inkl. elcertifikatavgift och exkl. moms. Nätavgifter och överföringsavgifter tillkommer. Priserna gäller från 2021-11-01.

Elområde SE1: 25 öre/kWh
Elområde SE2: 25 öre/kWh
Elområde SE3: 50 öre/kWh
Elområde SE4: 60 öre/kWh

Att vara andelsägare i Falkenbergs Vindkraftförening innebär att du är med och stimulerar utbyggnaden av hållbar energiförsörjning. Du garanteras också ett mycket konkurrenskraftigt elpris. Med andra ord blir den en vinst både i den egna plånboken men framför allt för miljön och klimatet.

Varmt välkommen att teckna andelar!

Styrelse Falkenbergs Vindkraft ekonomisk förening

Peter Nygren

Ordförande peter.andersson.fbg@telia.com 0702-98 07 04

Lars Andrén

Vice ordförande info@drivkraft.nu 0705-35 85 80

Johan Hellström

Sekreterare hejo0885@gmail.com 0703-87 99 95

Tomas Torstensson

Teknik- och anläggningsansvarig tomastorstens@gmail.com 0705-80 32 57

Liselotte Berenzaun Abel

Medlemsansvarig liselotte@sorbyretreatcenter.com 0737-08 00 29

Lennart Thol

Ledamot lennart.thol@gmail.com 0706-75 04 29

Markus Bengtsson

Adjungerad ledamot markus.bengtsson@falkenberg.se 0346-88 67 28

Josefine Aldén

Adjungerad ledamot josefine.alden@falkenberg.se 0346-88 57 45

Christer Andersson

Revisor christer.andersson@rtj.se 0768-35 79 00