Falkenbergs Vindkraft ekonomisk förening | Falkenberg Energi

Falkenbergs Vindkraft är en ekonomisk förening med ca 500 andelsägare i ett 800 kW Enercon-verk i Borrby, Simrishamns kommun, Skåne.

En andel kostar 7 000 kr. Andelen berättigar till köp av 1000 kWh vind-el per år. Andelar kan tecknas för hel eller del av årsförbrukningen, dock kan endast hela andelar nyttjas. Förbrukning som ej täcks av ditt andelsägande, så kallad kompletteringsel, köper du av Falkenberg Energihandel AB enligt det löpande elavtal du tecknar med dem.

Föreningens elpris är 25 öre/kWh inklusive elcertifikatsavgift och gäller i samtliga elområden. Totalpriset inklusive moms blir 31,25 öre/kWh. Nätavgifter tillkommer och påverkas inte av detta medlemskap/avtal. När/om du träder ur föreningen åtar sig föreningen att sälja dina andelar vidare.

Styrelse Falkenbergs Vindkraft ekonomisk förening

Peter Nygren

Ordförande peter.andersson.fbg@telia.com 0702-98 07 04

Anders Gustafsson

Vice ordförande anders@loftyconnemara.se 0708-33 00 55

Johan Hellström

Sekreterare johan.hellström@tools.se 0703-87 99 95

Lars Andrén

Teknik- och anläggningsansvarig info@drivkraft.nu 0705-35 85 80

Liselotte Berenzaun Abel

Medlemsansvarig liselotte@sorbyretreatcenter.com 0737-08 00 29

Björn Nilsson

Ledamot bjorn.e.nilsson@hotmail.com 0705-42 50 82

Markus Bengtsson

Adjungerad ledamot markus.bengtsson@falkenberg.se 0346-88 67 28