Andelsel i Falkenbergs Vindkraftförening | Falkenberg Energi
Köp andelsel via Falkenbergs Vindkraftförening

Föreningen säljer inga nya vindandelar just för tillfället!

Beslut om att återta försäljning eller pausa vidare återkommer styrelsen med till hösten 2023.

Falkenbergs Vindkraft (FVEF) är en ekonomisk förening med drygt 300 andelsägare. Föreningen bildades år 1997 för att ge privatpersoner och företag en möjlighet att teckna andelar i vindkraftverk och på så sätt stimulera vindkraftsutbyggnaden och samtidigt säkerställa ett lågt elpris över tid.

Föreningen är idag andelsägare i ett vindkraftverk i Borrby som ligger i Simrishamns kommun i Skåne. Nyligen köpte också föreningen in sig i Väbys vindkraftpark, utanför Vessigebro. Den totala el-produktionen ligger årligen på 8000 MWh.

Vindandelar kan tecknas för att täcka hela eller delar av sin årsförbrukning. Om andelarna inte täcker hela elbehovet inköps kompletteringselen från Falkenberg Energihandel AB (FEHAB). Förutsättningen för att ha vindkraftsandelar i FVEF är att ha ett elavtal med FEHAB. För närvarande säljer föreningen inga nya vindkraftsandelar.

Om du vill sälja dina vindandelar hjälper föreningen till med detta.

Genom ditt andelsägande kan du köpa el till en kostnad av 50 % av FEHAB:s rörliga elpris (månadsmedel). Priset gäller alla medlemmar oavsett vilket elområde man tillhör. Vi har försökt samla de vanligaste frågor och svar gällande andelsel, prissättning och kompletteringsel nedan.

Att vara andelsägare i Falkenbergs Vindkraftförening innebär att du är med och stimulerar utbyggnaden av hållbar energiförsörjning. Du garanteras också ett mycket konkurrenskraftigt elpris. Med andra ord blir den en vinst både i den egna plånboken men framför allt för miljön och klimatet, en win win-situation.

Frågor och svar om FVEF

Vem kan bli medlem i FVEF och köpa vindandelar?

Alla som har ett aktivt elnätsavtal kan bli medlem i FVEF och bli andelsägare. Du måste även vara elhandelskund hos Falkenberg Energihandel AB (FEAHB) för att kunna nyttja vindadelarna.

Vad betalar jag för min andelsel?

Prismodellen för andelselen är 50 % av FEHAB:s rörliga elpris (månadsmedel). Priset gäller alla medlemmar oavsett vilket elområde man tillhör.

Vad är bakgrunden till FVEF:s prismodell för andelsel?

Många vindföreningar erbjuder ett fast elpris för andelselen. FVEF gjorde detta tidigare också. 1 oktober 2022 beslutade föreningen att ändra prismodell och att gå ifrån en prismodell som baserades på ett fast elpris till att gå över till en prismodell som baseras på det rörliga elpriset. Bakgrunden till prisjusteringen var de skenande elpriserna på elmarknaden. Syftet med förändringen är att få bättre balans mellan föreningens kostnader och intäkter.

Styrelsen tog detta beslut med ambition att värna om föreningens medlemmar och ekonomi. På sikt avser föreningen investera i ny kraftproduktion för att fortsatt kunna erbjuda medlemmar konkurrenskraftiga elpriser.

Hur fungerar kompletteringsavtalet?

Som medlem i FVEF måste ha ett elhandelsavtal med FEHAB. Detta avtal kallas ett kompletteringsavtal. Ett kompletteringsavtal kan vara ett rörligt månadsmedelavtal eller ett rörligt timprisavtal. Erbjuder FEHAB fastprisavtal så kan du även teckna detta avtal och binda din kompletteringsel. Vilka elavtal FFEHAB erbjuder just nu hittar du här.

Hur fördelas min andelsel över året?

Det finns två fördelningsalternativ att välja bland.

Det första alternativet är en rak fördelning. Detta innebär att andelarna fördelas procentuellt lika över årets 12 månader.

Det andra alternativet är en uppdelad fördelning (elvärmekurva) som speglar genomsnittshushållets förbrukningsmönster över året. Detta innebär att andelarna fördelas enligt nedan.

Elvärmekurva fr.om. 2023-01-01

Januari: 14 %
Februari: 13 %
Mars: 10 %
April: 8 %
Maj: 6 %
Juni: 4 %
Juli: 4 %
Augusti: 4 %
September: 5 %
Oktober: 7 %
November: 10 %
December: 15 %

De flesta medlemmarna fördelar sin andelsel enligt elvärmekurvan.

Kan jag sälja mina vindandelar?

Ja du kan sälja dina vindandelar till FVEF. Önskar du göra detta, vänligen kontakta FEHAB så hjälper vi dig.

Du når oss på 0346-88 67 00 alt. energi@falkenberg.se

Styrelse Falkenbergs Vindkraft ekonomisk förening

Peter Nygren

Ordförande peter.andersson.fbg@telia.com 0702-98 07 04

Lars Andrén

Vice ordförande info@drivkraft.nu 0705-35 85 80

Johan Hellström

Sekreterare hejo0885@gmail.com 0703-87 99 95

Tomas Torstensson

Teknik- och anläggningsansvarig tomastorstens@gmail.com 0705-80 32 57

Liselotte Berenzaun Abel

Medlemsansvarig liselotte@sorbyretreatcenter.com 0737-08 00 29

Lennart Thol

Ledamot lennart.thol@gmail.com 0706-75 04 29

Markus Bengtsson

Adjungerad ledamot markus.bengtsson@falkenberg.se 0346-88 67 28

Christer Andersson

Revisor christer.andersson@rtj.se 0768-35 79 00