Falkenbergs Vindkraft ekonomisk förening | Falkenberg Energi

Falkenbergs Vindkraft är en ekonomisk förening med ca 500 andelsägare i ett 800 kW Enercon-verk i Borrby, Simrishamns kommun, Skåne.

En andel kostar 5 000 kr. Andelen berättigar till köp av 1000 kWh vind-el per år. Andelar kan tecknas för hel eller del av årsförbrukningen, dock kan endast hela andelar nyttjas. Förbrukning som ej täcks av ditt andelsägande, så kallad kompletteringsel, köper du av Falkenberg Energihandel AB enligt det löpande elavtal du tecknar med dem.

Föreningens elpris är 25 öre/kWh inklusive elcertifikatsavgift och gäller i samtliga elområden. Totalpriset inklusive moms blir 31,25 öre/kWh. Nätavgifter tillkommer och påverkas inte av detta medlemskap/avtal. När/om du träder ur föreningen åtar sig föreningen att sälja dina andelar vidare.

Styrelse Falkenbergs Vindkraft ekonomisk förening

Peter Nygren

Ordförande peter.andersson.fbg@telia.com 0702-98 07 04

Lars Andrén

Vice ordförande info@drivkraft.nu 0705-35 85 80

Johan Hellström

Sekreterare hejo0885@gmail.com 0703-87 99 95

Tomas Torstensson

Teknik- och anläggningsansvarig energiekonomi@gmail.com 0705-80 32 57

Liselotte Berenzaun Abel

Medlemsansvarig liselotte@sorbyretreatcenter.com 0737-08 00 29

Lennart Thol

Ledamot lennart.thol@gmail.com 0706-75 04 29

Markus Bengtsson

Adjungerad ledamot markus.bengtsson@falkenberg.se 0346-88 67 28

Josefine Aldén

Adjungerad ledamot josefine.alden@falkenberg.se 0346-88 57 45

Christer Andersson

Revisor christer.andersson@rtj.se 0768-35 79 00