Teckna elavtal märkt Bra Miljöval | Falkenberg Energi
Falkenberg erbjuder Bra Miljöval El och Fossilfri El

Vi erbjuder el märkt Bra Miljöval enligt Naturskyddsföreningens hårda krav. Bra Miljöval är den den tuffaste miljömärkningen man kan ha på el i landet. Märkningen innebär att all el är förnybar och kommer från sol, vind och vatten. Kriterierna ställer hårda krav på att elproduktionen tar hänsyn till både miljö, klimat, djur, växter och människor. Vi har erbjudit Bra Miljömärkt el till våra kunder sedan 2004 vilket vi är stolta över.

Vad får du när du väljer el märkt Bra Miljöval?

  • Du får el som är ursprungsmärkt från förnybara energikällor som sol-, vind- och vattenkraft
  • Du ställer krav på att även den förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljön
  • Du stödjer projekt som återställer ekosystem och som förebygger skadlig miljöpåverkan
  • Du stödjer elproduktion som har låg klimatpåverkan
  • Du stödjer elproduktion som tar hänsyn till biologisk mångfald

Varje år genomför Naturskyddsföreningen en kontroll av såld och inköpt miljömärkt el för att säkerställa att miljökraven i kriterierna är uppfyllda, och att elen har sitt ursprung från produktion i godkända kraftverk.

Här kan du läsa mer om Bra miljöval.

Vanliga frågor om Bra Miljöval

Vad är skillnaden mellan grön el och el märkt Bra Miljöval?

Det som ibland kallas för ”grön el” är oftast bara detsamma som ursprungsmärkt el. Bra Miljöval ställer hårda krav på hur elen produceras och jobbar för att elproduktionens påverkan på miljön ständigt ska minska. Skillnaden mellan miljömärkning och så kallad ursprungsmärkning är att ursprungsmärkning endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla utan att ställa några miljökrav. När du väljer el märkt Bra Miljöval går dessutom pengar för varje såld kilowattimme till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering.

Vad innebär ursprungsmärkt el?

Ursprungsmärkning är en garanti som visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Denna märkning innehåller dock inga miljökrav.

Vad är förnybar el?

När du väljer el från förnybara energikällor är du aktivt med och stödjer arbetet med att utveckla och effektivisera sol-, vind- och vattenkraft. På sikt är du med och ökar andelen förnybar energi. Ju mer energi som kommer från förnybara energikällor, desto mindre behöver på sikt komma från källor med större miljöpåverkan, som olja och kol.

Vad händer när jag väljer förnybar energi?

Inget energibolag kan garantera att du får enbart ditt valda energislag i ditt eluttag hemma. Det som levereras hem till dig är en mix av all el som produceras i Norden, så kallad nordisk elmix. Men när du väljer förnybar energi så garanterar vi att din årsförbrukning kommer att produceras genom förnybara energikällor, vilket innebär att du är med och driver elmarknaden i en hållbar riktning. Efterfrågan styr utbudet, så om hela landet skulle välja energi från förnybara källor skulle det leda till utveckling och utbyggnad, vilket i sin tur blir en stor vinst för miljön.