Ursprungsgarantier el | Falkenberg Energi

Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el. Ursprungsgarantier kan köpas och säljas på en öppen marknad som omfattar elproducenter och elleverantörer. Syftet är att slutkunden ska få kunskap om elens ursprung på ett tydligt sätt.

Elproducenter får en ursprungsgaranti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el, som sedan kan säljas på en öppen marknad. Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Ursprungsgarantier kan utfärdas för alla typer av elproduktion.

Det är elproducenter och elleverantörer som berörs av lagen om ursprungsgarantier. Ansökan om ursprungsgarantier är frivillig.

Som mikroproducent kan du ansöka hos Energimyndigheten att få din solcellsanläggning godkänd för ursprungsgarantier. Vi på Falkenberg Energi kan hjälpa dig med ansökan för både elcertifikat och ursprungsgarantier. För denna hjälp debiterar vi en administrativ engångsavgift på 200 kr inklusive moms. Ursprungsgarantierna får du av staten. Själva intäkten får du först när du säljer dina ursprungsgarantier.