Solel Krister Svensson | Falkenberg Energi

Krister och Helena Svensson bor i ett hus som ursprungligen var uppvärmt med direktverkande el, då drog det ca 20 000 kWh/år. Sedan dess har de gjort ett antal förbättringar för att minska energiförbrukningen, bl.a installerade de en solanläggning hösten 2012 och idag är huset ca 30% mer energieffektivt. De förbrukar nu ca 9 700 kWh/år.

Kloka investeringar

Anläggningen består av 20 solpaneler med en effekt på 230 watt, totalt en toppeffekt på 4,6 kW. Det innebär en snittproduktion per år på ca 4 200 kWh. Helena och Krister använder själva ca 1 700 kWh/år och säljer ca 2 500 kWh/år. Dock behöver de köpa in tillskottsel vid toppar, som kyliga vinterdagar.

Förutom solpaneler har paret även installerat en luft-/vattenvärmepump, solfångare för varmvatten och ett vattenburet värmesystem. För fem år sedan bytte de även till energieffektiva fönster.

– Idag har vi ett ganska energisnålt hus på 175 m2, vilket känns otroligt bra. Vi är lyckligt lottade att kunna dra vårt strå till stacken när det gäller omställning till en mer hållbar livsstil. Det är vi verkligen både tacksamma och glada för!

Krister och Helena Svensson