Elkvalitet | Falkenberg Energi
elkvalitet i Falkenberg

Elkvalitet i Falkenberg

Elkvalitet är ett samlingsbegrepp för en störningsfri elleverans. Med god elkvalitet omfattas spännings- och strömkvalitet samt avsaknad av flimmer, transienter, spänningsdippar etc. Dålig elkvalitet kan ge upphov till att känslig utrustning felar. Kostnader stiger i takt med en dålig elkvalitet och hårdast drabbad är process- och verkstadsindustri. Elkvalitet styrs inte endast av nätleverantören, utan kvaliteten beror också på hur kundens anläggning ser ut. I dagens samhälle är elkvalitet viktigt och den kommer att få en ännu större roll i framtiden.

Skulle du vilja ha full kontroll över elkvaliteten, där det också ingår en rapport över statusen i din elanläggning? Vi utför mätningar med Unilyzer 900, där du får en kraftfull grafisk analys och rapporter i enlighet med gällande normer. Unilyzer 900 är ett normenligt (IEC 61000-4-30, Klass A), tredjepartscertifierat och fältmässigt instrument.

Vi mäter:

  • Storheter och enheter som V, A, W, VA, VAr, kWh, kVArh, PF, Cosj, Hz, IFL, PST, PLT
  • Transienter > 1 ms
  • Spänningsdippar och överspänningar
  • Flimmer
  • Övertoner – udda, jämna, riktning och mellantoner
  • Ström- och spänningsobalans