Effektabonnemang nätavgift | Falkenberg Energi

Effektabonnemang är för dig som har en huvudsäkring på 125A eller över. Den fasta avgiften och effektavgiften täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder.

Vad menas med effekt?

Effekt är den mängd el du använder vid ett visst tillfälle. Effekten blir högre om du exempelvis kör tvättmaskin, dammsugare och dator samtidigt. Om du använder en åt gången blir effekten lägre. Effektdelen i avgiften innebär att vi kontinuerligt mäter varje kunds elanvändning. Du betalar alltså för det du faktiskt använder, varken mer eller mindre.

Varför är det bra att utgå från effekt?

Det handlar om medvetenhet, samhällsansvar och säkra, anpassade nät. Systemet gynnar alla som håller nere sin effekt. Det är vårt sätt att uppmuntra våra kunder att använda elen på ett sätt som sparar pengar för hela samhället på sikt.

Vi på Falkenberg Energi ansvarar för att du alltid ska ha tillgång till el. För att klara det måste vi dimensionera vårt elnät efter ditt största möjliga elbehov. Om alla kunder kan jämna ut sin elanvändning så sjunker effekttopparna, och vi kan på så vis långsiktigt bygga mer anpassade nät.

Det handlar också om att du ska kunna påverka din kostnad och om vårt gemensamma samhällsansvar. Vi vill att du ska fundera över hur och till vad du använder el och göra medvetna val.

Sänkta elnätsavgifter fr.om 2020-05-01

Falkenberg Energi sänker elnätsavgifterna fr.om. 2020-05-01. Abonnemangskostnaderna för högspänning blir i genomsnitt 10 procent lägre jämfört med förgående år. De nya avgifterna framgår av prislista nedan, Nätavgift effektabonnemang 0,4 kV och 10 kV fr.om. 2020-05-01.

Vi ser kontinuerligt över våra avgifter för att de ska ligga i fas med våra kostnader, investeringar och gjorda effektiviseringar. Avgiften för vårt abonnemang till regionnätet har kraftigt sänkts varför vi nu kan justera våra nätavgifter.

Nätavgifter

NätavgiftEnhetLågspänning 0,4 kVHögspänning 10 kV
Fast avgiftKr/månad7501000
EffektavgiftKr/kW per månad6250
Energiavgift för överförd energiöre/kWh4,22,0
Reaktiv effekt överuttagKr/kVar per månad2820
Energiskattöre/kWh35,3035,30
MyndighetsavgifterEnhetLågspänning 0,4 kVHögspänning 10 kV
Elberedskap (Svenska kraftnät)kr/år39,202 129
Elsäkerhet (Elsäkerhetsverket)kr/år10,20810
Nätövervakning (Energimyndigheten)kr/år4,35870
Priserna är angivna exklusive moms
Förklaring av nätavgifterna
Fast avgift, debiteras månadsvis.
Effektavgift, debiteras månadsvis för högsta uttagna medeleffekten per timme under varje enskild månad under året.
Energiavgift, debiteras månadsvis för under månaden överförd energi.
Reaktiv effektavgift, debiteras för den reaktiva effekt som överstiger 50% av den debiteringsgrundade månadseffekten.
Tänk på att effektuttag över ansluten effekt ej är tillåten eftersom detta kan påverka elkvaliteten i nätet.
Önskas ökad effekt så krävs en föranmälan från din elinstallatör samt förändring av nätavtalet.

Läs mer om skatter och Myndighetsavgifter här.