Klimatsmart Elavtal | Falkenberg Energi
Elavtal i Falkenberg

Ett klimatsmart elavtal

Enligt oss på Falkenberg Energi ska det varken vara dyrt eller svårt att göra ett klimatsmart val när du ska teckna avtalet. Därför har vi gjort det så enkelt det kan bli för dig att teckna ett utefter dina behov som samtidigt tar hänsyn till miljön.

Ett viktigt och ansvarsfullt val som gör skillnad

Hos oss får du förnybar el från en mix av vattenkraft, vindkraft och solkraft. Vi erbjuder Bra Miljöval märkt el, vilket är den tuffaste miljömärkningen i landet. Den är Sveriges enda oberoende märkning för att elen kommer från förnybara källor som dessutom uppfyller hårda miljökrav.

När du väljer el märkt Bra Miljöval väljer du inte bara förnybar el som inom överskådlig framtid inte kommer att ta slut. Valet innebär också att:

  • Du får el som inte är producerad av kärnkraft, fossila bränslen eller ny vattenkraft.
  • Du ställer krav på att även den förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljön.
  • Du stödjer projekt som återställer ekosystem och som förebygger skadlig miljöpåverkan.
  • Du stödjer elproduktion som har låg klimatpåverkan.
  • Du stödjer elproduktion som tar hänsyn till biologisk mångfald.

Genom att teckna elavtal som är bra för klimatet hjälper du till att göra skillnad.