Klimatsmart Elavtal | Falkenberg Energi
Elavtal i Falkenberg

Välj ett klimatsmart elavtal

Energianvändningen har stor betydelse för klimatet. När fossila bränslen som olja och kol förbränns bildas klimatgasen koldioxid och med ökad koldioxidhalt i atmosfären förstärker vi växthuseffekten. Vi behöver därför ställa om. Genom att teckna elavtal som är bra för klimatet hjälper du till att göra skillnad.

Enligt oss på Falkenberg Energi ska det varken vara dyrt eller svårt att göra ett klimatsmart val när du ska teckna elavtal. Vi har gjort det enkelt att teckna ett elavtal utefter dina behov så att du kan välja fossilfri el med eller utan Sveriges tuffaste miljömärkning.

Fossilt, fossilfritt och förnybart

Låt oss reda ut skillnaden mellan fossila bränslen, fossilfritt och förnybart.

De fossila bränslena bildades för miljontals år sedan av rester från dåtidens små vattendjur och växter. Dessa organiska rester har genom tryck och temperatur under väldigt lång tid ombildats till olja, kol och fossil gas. Det finns bara en begränsad mängd, resursen är ändlig. När de fossila bränslena förbränns, exempelvis vid elproduktion, frigörs bundna kolatomer och det bildas stora mängder koldioxid.

Vid fossilfri elproduktion används inga fossila bränslen. Ett exempel är kärnkraftverk som använder uran för sin produktion. Uran är ett metalliskt grundämne, rent från kolatomer, och malmen bryts på liknande sätt som andra metaller. Därmed erbjuder kärnkraft låga koldioxidutsläpp och de uppstår exempelvis vid byggnation och transporter. Uran är däremot en ändlig resurs vilket innebär att uranet förbrukas när det används.

Förnybara energikällor använder energi som naturligt förnyas. Sol, vind och vatten tar inte slut för att vi använder energin i dem för att producera el. Biobränslen som trädbränslen och biogas räknas också hit. De bildar koldioxid vid förbränning, men eftersom biobränslena ständigt förnyas binder de återigen kolatomerna i atmosfären efterhand som träden och växterna växer. Samtliga dessa energikällor räknas därmed både som förnybara och fossilfria.