Klimatsmart Elavtal | Falkenberg Energi
Elavtal i Falkenberg

Ett klimatsmart elavtal

Enligt oss på Falkenberg Energi ska det varken vara dyrt eller svårt att göra ett klimatsmart val när du ska teckna avtalet. Därför har vi gjort det så enkelt det kan bli för dig att teckna ett utefter dina behov som samtidigt tar hänsyn till miljön.

Ett viktigt och ansvarsfullt val som gör skillnad

Hos oss får du förnybar el från en mix av 88 % vattenkraft, 10 % vindkraft och 2 % solkraft. Givetvis är elen alltid märkt Bra Miljöval, vilket är den tuffaste och Sveriges enda oberoende märkning för att elen kommer från förnybara källor som dessutom uppfyller hårda miljökrav.

När du väljer el märkt Bra Miljöval väljer du inte bara förnybar el som inom överskådlig framtid inte kommer att ta slut. Valet innebär också att:

  • Du får el som inte är producerad av kärnkraft, fossila bränslen eller ny vattenkraft.
  • Du ställer krav på att även den förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljön.
  • Du stödjer projekt som återställer ekosystem och som förebygger skadlig miljöpåverkan.
  • Du stödjer elproduktion som har låg klimatpåverkan.
  • Du stödjer elproduktion som tar hänsyn till biologisk mångfald.

Genom att teckna elavtalet som är märkt Bra Miljöval gör du större skillnad än du tror.