Varför välja Reko fjärrvärme | Falkenberg Energi

Kvalitetssäkringssystemet Reko fjärrvärme betyder att vi lever upp till högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Det har utvecklats av Energiföretagen Sverige utifrån kundernas krav och förväntningar. För dig som är kund innebär det trygghet.

Ett Reko fjärrvärmeföretag förväntas vara ett gott föredöme i branschen. Vi följer alla riktlinjer och arbetar långsiktigt med våra kunder. Vi arbetar för ökad hållbarhet i vår verksamhet, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Reko fjärrvärme utgår från tre ledord:

Öppenhet – för att ge kunder möjlighet att bedöma leverantörernas verksamhet och produkter.

Jämförbarhet – för att möjliggöra välgrundade bedömningar av olika fjärrvärmeleverantörer och lokala konkurrerande alternativ.

Förtroende – för att utveckla långsiktiga relationer och möjliggöra välgrundade val.

Från dessa utgångspunkter utvecklas detaljerna i Reko fjärrvärme.