Ångerblankett | Falkenberg Energi

Du kan ångra ditt distansavtal inom 14 dagar genom att skicka in någon av blanketterna nedan. Välj antingen Elhandel eller Mikroproduktion.

Elhandel

Jag meddelar härmed att jag frånträder mitt Elavtal

Om leveransen redan har påbörjats:

Verkan av utövad ångerrätt
Om elleveransen påbörjades redan under ångerfristen är jag medveten om att jag måste ordna ett annat elhandelsföretag för min fortsatta elleverans när jag ångrar avtalet med er. Annars riskerar jag att få ett anvisat elhandelsföretag via mitt elnätsföretag. Jag är också medveten om att jag måste betala ett belopp till er som står i proportion till den elförbrukning som jag haft till dess att jag meddelade er min avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet med er.

** Se anläggnings-ID på din nuvarande elnätsfaktura.
* Obligatorisk uppgift.
För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, läs mer här. Den här sidan är skyddad av reCAPTCHA; Googles Privacy Policy samt Terms of Service tillämpas.

Mikroproduktion

Jag meddelar härmed att jag frånträder mitt Avtal för mikroproduktion av solel

Om leveransen redan har påbörjats:

Verkan av utövad ångerrätt
Om elleveransen påbörjades redan under ångerfristen är jag medveten om att jag måste ordna ett annat elhandelsföretag för min fortsatta elleverans när jag ångrar avtalet med er. Annars riskerar jag att få ett anvisat elhandelsföretag via mitt elnätsföretag.

** Se anläggnings-ID på din nuvarande elnätsfaktura.
* Obligatorisk uppgift.
För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, läs mer här. Den här sidan är skyddad av reCAPTCHA; Googles Privacy Policy samt Terms of Service tillämpas.