Frågor om mikroproduktion | Falkenberg Energi
solel och ursprungsgarantier för solel

Vi hoppas att du skall hitta all information du söker kring mikroproduktion och försäljning av solel. Om du saknar något eller funderar kring något annat i vår verksamhet är du välkommen att höra av dig till oss.

Vad krävs för att jag ska kunna sälja min överskottsel?

Du måste vara eller bli elhandelskund hos Falkenberg Energi. Hos ditt nätbolag har du ett inmatningsabonnemang för din elanläggning som har en effekt på maximalt 43,5 kW. Dina uttag och din inmatning av el gör du via samma huvudsäkring (max 63 A) och elmätare.

För att få teckna ett avtal med oss för försäljning av mikroproduktion får mängden inmatad el inte överstiga mängden el du köper av oss över ett år.

Behöver jag ha Falkenberg Energi som nätbolag för att kunna sälja solel?

Det spelar ingen roll vilken nätägare och nätbolag du har. Vi köper din överskottsproduktion oavsett vilket nätområde du tillhör.

Vad kostar det för att registrera sig för försäljning av egenproducerad el?

Du betalar ingenting för att registrera dig för försäljning av överskottsel. Det tillkommer inte heller någon fast avgift. Önskar du hjälp med ansökan och registrering av konton hos Energimyndigheten för att även sälja ursprungsgarantier hjälper vi dig gärna med ansökan. Vi tar ut en administrativ avgift på 200 kr inklusive moms för detta då det är en hel del blanketter som måste fyllas i.

Hur tecknar jag avtal för att sälja överskottsel?

Du tecknar avtal enklast HÄR.

Är du intresserad av vårt avtal när ursprungsgarantier är inkluderat i ersättningen finner du blanketter till Energimyndigheten HÄR. Önskar du hjälp denna hantering räcker det med ett samtal till vår kundservice 0346–886700 så guidar vi dig.

Efter tecknat avtal skickas en avtalsbekräftelse till dig.

Hur snabbt kan mitt avtal som mikroproducent börja gälla?

Normalt tar det ca 20 dagar från det att vi mottagit din avtalsbeställning tills första möjliga leveransstart för överskottselen kan börja gälla. Detta under förutsättning att alla uppgifter är korrekta. Vi börjar inte köpa din överskottsel förrän ditt avtal för förbrukningen startat.

Tips! Kontrollera uppsägningstiden hos din nuvarande elleverantör, så att du inte råkar ut för ett avtalsbrott när du byter elbolag. Tänk också på att samma person i hushållet ska stå som kund hos både elnätsbolag och elhandelsbolag.

Hur mycket får jag betalt för att sälja solel?

Om du är intresserad av att sälja bara ditt överskott av solel betalar vi rörligt timspot -2 öre/kWh exkl moms för din egenproducerade överskottsel. Om du vill sälja överskottet av solel och ursprungsgarantier till oss betalar vi rörligt timspot -2 öre/kWh och marknadsvärde -20 % för ursprungsgarantier öre/kWh exkl moms.

Avdrag för balansavgift och kostnad till Svenska Kraftnät (Svk) tillkommer.

Du kan lätt teckna avtal HÄR.

Vi skickar ut en bekräftelse så snart vi mottagit ditt avtal och byte av leverantör har godkänts. Vi hjälper dig gärna med hanteringen och ansökan till Energimyndigheten vid val av avtal där ursprungsgarantierna är inkluderade i ersättningen. Är du inte registrerad hos Energimyndigheten sedan tidigare och du vill ha vår hjälp med ansökan debiterar vi en administrativ engångsavgift på 200 kr inklusive moms.

Vad är en balansavgift och kostnader till Svenska Kraftnät (Svk)?

Vad är en balansavgift?
För att kraftsystemet ska fungera krävs det att det i varje givet ögonblick produceras lika mycket kraft som det konsumeras – det måste råda balans mellan tillgång och efterfrågan. Kostnaderna för balansansvaret förs i regel i slutänden över på elanvändarna och elproducenterna.

Vad är en Svk avgift?
Svenska Kraftnät (Svk) styr och övervakar Sveriges elsystem dygnet runt för att säkerställa systemdriften. Kostnaderna för drift och underhåll läggs på elpriset för alla elkunder och elproducenter i Sverige. 

Får jag moms på såld solel?

Genom försäljning av elen från din solcellsanläggning får du en intäkt. För de flesta villaanläggningar är intäkten från enbart försäljningen under ett år inte större än att du med dagens skatteregler är undantagen både från att betala moms och skatta på inkomsten. Våra köp av överskottsproducerad solel och nätnytta måste hanteras som en självfaktura. Detta eftersom vi som energibolag i detta läge är kund och inte leverantör. Det innebär att utbetalningar kommer ske utan moms till dig som inte är momsregistrerad och till momsregistrerade kommer moms att inkluderas på självfakturan.

Vad är en självfaktura?

Begreppet självfaktura innebär att vi på Falkenberg Energi både ställer ut din faktura och betalar ut fakturabeloppet till dig. Du som producent behöver därför inte skicka en faktura till oss för att få din ersättning.

Hur beräknas timspot-priset?

Basen för ersättningen för din mikroproduktion är ett timspotpris. Det innebär att vi ersätter dig för din produktion med det elpris som gäller den timmen som elen producerades. Viktigt att tänka på är att priserna på Nord Pool visas i nuvarande tid (normaltid eller sommartid). På våra Mina sidor visas alltid din produktion i normaltid.

Du kan följa det rörliga timpriset på Nord Pool

Ett tips är att ladda ner vår app där du kan se vad timspotpriset ligger på just nu och det kommande dygnet framåt. Appen finns att ladda ner där appar finns. För iPhone HÄR och för Android HÄR.

Vilka skatteregler gäller när jag säljer min egenproducerade el?

Försäljning av överskottsel från solceller på en privatbostad räknas som kapitalinkomst. Du kan därför sälja el för upp till 40 000 kronor per år och per fastighet med solceller utan att behöva betala inkomstskatt. Om det belopp du säljer din el för understiger 30 000 kr per år behöver du inte betala energiskatt.

Om ersättningen för din sålda överskottsel överskrider 30 000 kr per år behöver du vara momsregistrerad och ska betala moms. Mer information på skatteverket.se

Hur fungerar skattereduktionen för mikroproducenter?

Från och med den 1 januari 2015 har alla mikroproducenter av förnybar el rätt till en skattereduktion på 60 öre/kWh för den överskottsel som matas ut på nätet. Men du får bara skattereduktion på högst så många kWh som tas ut från nätet under samma år i samma anslutning, dock maximalt 30 000 kWh (18 000 kr/år). Reglerna omfattar anläggningar vars huvudsäkring är max 100 A.

För att du ska ha rätt till skattereduktion måste du anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el. Skattereduktionen gäller oavsett om man får ersättning för sin överskottsel eller inte.

Det är din nätägare som skickar in kontrolluppgiften till skatteverket på din överskottsproduktion. Du begär skattereduktion i din inkomstdeklaration, begäran avser då (precis som för din inkomst) det kalenderår som produktionen avser. Mer information på skatteverket.se

Kostar det något att ha ett Cesarkonto?

Energimyndigheten beslutade att fr.om. 1 juli 2021 ta ut en fast avgift på 200 kr till alla som har ett konto för elcertifikat. Fr.om. 1 januari 2024 inför de ytterligare en fast avgift på 200 kr till alla som har ett konto för ursprungsgarantier.

När det kommer att ha kvar sina elcertifikat eller ej så betyder detta att för ägare av en mindre solcellsanläggning, exempelvis villaägare är det inte längre lönsamt att handla med elcertifikat.

För att undvika kontoavgiften för dina elcertifikat för kommande år behöver du avsluta ditt elcertifikatkonto innan 31 maj. Det gör du genom att återkalla din anläggnings godkännande för elcertifikat. För att avsluta ditt konto får det inte finnas några elcertifikat på kontot, det vill säga att saldot på kontot måste vara noll. Antingen kan man själv välja att sälja sina elcertifikat eller begära att avsluta kontot med kvarvarande elcertifikat om saldot är lägre än 50 elcertifikat. Observera att ingen ersättning utgår i sådant fall.

För att undvika kontoavgifter för ursprungsgarantier för kommande år behöver du avsluta ditt ursprungsgarantikonto innan 31 december. Du avslutar detta konto på samma sätt som för elcertifikat som vi beskrivit ovan.

Mer info finns på Energimyndighetens hemsida HÄR