Frågor om mikroproduktion | Falkenberg Energi
solel och ursprungsgarantier för solel

Vi hoppas att du skall hitta all information du söker kring mikroproduktion och försäljning av solel. Om du saknar något eller funderar kring något annat i vår verksamhet är du välkommen att höra av dig till oss.

Vad krävs för att jag ska kunna sälja min överskottsel?

Du måste vara eller bli elhandelskund hos Falkenberg Energi. Hos ditt nätbolag har du ett inmatningsabonnemang för din elanläggning som har en effekt på maximalt 43,5 kW. Dina uttag och din inmatning av el gör du via samma huvudsäkring (max 63 A) och elmätare.

För att få teckna ett avtal med oss för försäljning av mikroproduktion får mängden inmatad el inte överstiga mängden el du köper av oss över ett år.

Behöver jag ha Falkenberg Energi som nätbolag för att kunna sälja solel?

Det spelar ingen roll vilken nätägare och nätbolag du har. Vi köper din överskottsproduktion oavsett vilket nätområde du tillhör.

Vad kostar det för att registrera sig för försäljning av egenproducerad el?

Du betalar ingenting för att registrera dig för försäljning av överskottsel. Det tillkommer inte heller någon fast avgift. Önskar du hjälp med ansökan och registrering av konton hos Energimyndigheten för att även sälja ursprungsgarantier hjälper vi dig gärna med ansökan. Vi tar ut en administrativ avgift på 200 kr inklusive moms för detta då det är en hel del blanketter som måste fyllas i.

Hur tecknar jag avtal för att sälja överskottsel?

Du tecknar avtal enklast HÄR.

Är du intresserad av vårt MikroSol-UG avtal finner du blanketter till Energimyndigheten HÄR. Önskar du hjälp denna hantering räcker det med ett samtal till vår kundservice 0346–886700 så guidar vi dig.

Efter tecknat avtal skickas en avtalsbekräftelse till dig.

Hur snabbt kan mitt avtal som mikroproducent börja gälla?

Normalt tar det ca 20 dagar från det att vi mottagit din avtalsbeställning tills första möjliga leveransstart för överskottselen kan börja gälla. Detta under förutsättning att alla uppgifter är korrekta. Vi börjar inte köpa din överskottsel förrän ditt avtal för förbrukningen startat.

Tips! Kontrollera uppsägningstiden hos din nuvarande elleverantör, så att du inte råkar ut för ett avtalsbrott när du byter elbolag. Tänk också på att samma person i hushållet ska stå som kund hos både elnätsbolag och elhandelsbolag.

Hur mycket får jag betalt för att sälja solel?

Om du är intresserad av att sälja bara ditt överskott av solel (MikroSol) betalar vi timspot +4 öre/kWh exkl moms för din egenproducerade överskottsel. Om du vill sälja överskottet av solel och ursprungsgarantier (MikroSol-UG) betalar vi timspot +4 öre/kWh samt marknadsvärde för ursprungsgarantier exkl moms. Vi ser över detta avtal just nu och tar inte emot nya MikroSol-UG avtal för närvarande.

Du kan lätt teckna avtal HÄR.

Vi skickar ut en bekräftelse så snart vi mottagit ditt avtal och byte av leverantör har godkänts. Vi hjälper dig gärna med hanteringen och ansökan till Energimyndigheten vid val av MikroSol-UG. Är du inte registrerad hos Energimyndigheten sedan tidigare och du vill ha vår hjälp med ansökan debiterar vi en administrativ engångsavgift på 200 kr inklusive moms.

Får jag moms på såld solel?

Genom försäljning av elen från din solcellsanläggning får du en intäkt. För de flesta villaanläggningar är intäkten från enbart försäljningen under ett år inte större än att du med dagens skatteregler är undantagen både från att betala moms och skatta på inkomsten. Våra köp av överskottsproducerad solel och nätnytta måste hanteras som en självfaktura. Detta eftersom vi som energibolag i detta läge är kund och inte leverantör. Det innebär att utbetalningar kommer ske utan moms till dig som inte är momsregistrerad och till momsregistrerade kommer moms att inkluderas på självfakturan.

Vad är en självfaktura?

Begreppet självfaktura innebär att vi på Falkenberg Energi både ställer ut din faktura och betalar ut fakturabeloppet till dig. Du som producent behöver därför inte skicka en faktura till oss för att få din ersättning.

Varför erbjuder ni så hög ersättning av mikroproduktion jämfört med spotpriset?

Vi tycker mikroproduktion är viktigt. Runt om i Sverige ökar intresset för att tillverka sin egen förnybara solel. Falkenberg Energi vill gärna stödja detta och hjälpa kunderna att ta ett ökat ansvar för sin elkostnad.

Hur beräknas timspot-priset?

Basen för ersättningen för din mikroproduktion är ett timspotpris. Det innebär att vi ersätter dig för din produktion med det elpris som gäller den timmen som elen producerades.

Vilka skatteregler gäller när jag säljer min egenproducerade el?

Försäljning av överskottsel från solceller på en privatbostad räknas som kapitalinkomst. Du kan därför sälja el för upp till 40 000 kronor per år och per fastighet med solceller utan att behöva betala inkomstskatt. Om det belopp du säljer din el för understiger 30 000 kr per år behöver du inte betala energiskatt.

Om ersättningen för din sålda överskottsel överskrider 30 000 kr per år behöver du vara momsregistrerad och ska betala moms. Mer information på skatteverket.se

Hur fungerar skattereduktionen för mikroproducenter?

Från och med den 1 januari 2015 har alla mikroproducenter av förnybar el rätt till en skattereduktion på 60 öre/kWh för den överskottsel som matas ut på nätet. Men du får bara skattereduktion på högst så många kWh som tas ut från nätet under samma år i samma anslutning, dock maximalt 30 000 kWh (18 000 kr/år). Reglerna omfattar anläggningar vars huvudsäkring är max 100 A.

För att du ska ha rätt till skattereduktion måste du anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el. Skattereduktionen gäller oavsett om man får ersättning för sin överskottsel eller inte.

Det är din nätägare som skickar in kontrolluppgiften till skatteverket på din överskottsproduktion. Du begär skattereduktion i din inkomstdeklaration, begäran avser då (precis som för din inkomst) det kalenderår som produktionen avser. Mer information på skatteverket.se

Kostar det något att ha ett Cesar-konto?

Energimyndigheten har beslutat att från 1 juli 2021 ta ut en fast avgift på 200 kr per certifikatkonto.

Det betyder att för ägare av en mindre solcellsanläggning, exempelvis villaägare, kommer det inte längre vara lönsamt att handla med elcertifikat.

För att undvika kontoavgiften för 2022 behöver du avsluta ditt elcertifikatkonto innan 31 maj 2022. Det gör du genom att återkalla din anläggnings godkännande för elcertifikat. För att avsluta ditt konto får det inte finnas några elcertifikat på kontot, det vill säga att saldot på kontot måste vara noll. Antingen kan man själv välja att sälja sina elcertifikat eller begära att avsluta kontot med kvarvarande elcertifikat om saldot är lägre än 50 elcertifikat. Observera att ingen ersättning utgår i sådant fall.

Mer info finns på Energimyndighetens hemsida HÄR