Vanliga frågor om el - fjärrvärme - solel | Falkenberg Energi

Saknar du något eller har funderingar kring annat i vår verksamhet är du välkommen att höra av dig till oss.

Välj ämne

Fakturafrågor

Fakturafrågor
Hur gör jag för att anmäla en ny separat fakturaadress?

Vänligen kontakta oss på kundservice.

Hur gör jag om jag vill ha autogiro?

Klicka här för att ladda ner autogiroblankett direkt. Skriv på och returnera till oss. Du kan också logga in på din internetbank och elektroniskt anmäla autogirobetalning. Ett tredje alternativ är att kontakta oss på kundservice så skickar vi en blankett med posten med bifogat svarskuvert.

Jag har pappersfaktura, hur gör jag om jag vill ändra leveranssätt på min faktura?

De leveranssätt vi har att erbjuda förutom pappersfaktura är e-faktura eller e-postfaktura. E-faktura registrerar du själv via din internetbank. Önskar du e-postfaktura, vänligen kontakta oss på kundservice.

Jag vill ändra så jag får min faktura varje månad i stället för varannan månad. Hur gör jag?

Vänligen kontakta oss på kundservice.

Varför har jag inte fått min faktura?

Om du loggar in på Mina sidor kommer du åt alla dina fakturor. Annars är du välkommen att kontakta oss på kundservice.

Kan jag få anstånd och flytta fram förfallodatum på min faktura?

Vänligen kontakta oss på kundservice så försöker vi hjälpa dig med en bra lösning.

Har du fått din faktura i Kivra? Här har vi samlat de vanligaste frågorna om Kivra.

Kostar det något att ansluta sig till Kivra?

Nej, Kivra är en gratistjänst för kunden och innebär ingen extra kostnad.

 

Kommer alla försändelser från Falkenberg Energi att gå till Kivra?

Nej, enbart de kunder som får pappersfaktura av oss idag och som är anslutna till Kivra.

 

Kan jag avsluta min Kivra om jag istället vill fortsätta få försändelser på papper?

En kund kan när som helst avanmäla eller anmäla sig till Kivra, försändelserna är dynamiska och kundregistret läses av på daglig basis. Man kan välja att stänga av en enskild avsändare under meny/inställningar inne i tjänsten.

 

Kan Falkenberg Energi hjälpa mig att ansluta mig till Kivra?

Nej, kunden måste själv anmäla sig via Kivras app eller hemsida, www.kivra.com alternativt till Kivras support, tel 0770-457000 och support@kivra.com

 

Går det att missa att man fått en försändelse från Falkenberg Energi till Kivra?

Kunden notifieras alltid via mail (och notifiering i app om kund har det) varje gång en ny försändelse kommit till kundens Kivra. Vi påminner också om oläst post och fakturor i slutet av månaden.

 

Kan jag betala mina fakturor via Kivra?

Eftersom kunderna loggar in säkert med Mobilt BankID, kan de koppla ett kontonummer för sina betalningar och därmed använda Kivras betalningsfunktion.

 

Hur kan jag se om fakturan gått till Kivra?

Om du är ansluten till Kivra så skickas fakturan från oss dit, du ser den genom att logga in på deras webb. Om du istället aktivt valt att få vår faktura via e-faktura eller e-postfaktura så ska den inte hamna i Kivra.

 

Hur länge lagras mina försändelser i Kivra?

Så länge kunden själv önskar. Kivra gör inga rensningar bland kundernas dokument, så de ligger kvar där till dess att kunden själv tar bort det.

 

Fungerar Kivra för personer med skyddad identitet?

Kivra fungerar bra för personer med skyddad identitet. Dock behöver försändelsen skickas in med rätt “adress” dvs. ett riktigt personnummer för att nå fram i till personen i Kivra.

Frågor om elhandel

Frågor om elhandel
Varför ska jag teckna elavtal?

Om du inte gör ett aktivt val och tecknar ett elhandelsavtal hamnar du automatiskt på ett anvisningsavtal. Ett anvisningsavtal är oftast dyrare än ett tecknat elavtal, därför är det bäst att aktivt välja ett elavtal.

Hur gör jag för att byta elbolag och bli kund hos Falkenberg Energi?

Innan du tecknar ditt nya elhandelsavtal bör du kolla upp med din nuvarande leverantör vad du har för typ av elavtal idag och när du är fri att lämna dem. Du tecknar ditt nya elhandelsavtal här. Du kan även kontakta vår kundservice 0346-88 67 00 eller maila till energi@falkenberg.se

Hur snabbt kan jag byta elbolag?

Förutsatt att du inte har ett bundet elavtal eller någon uppsägningstid hos din nuvarande leverantör kan ditt nya elavtal med oss börja gälla 15 dagar från avtalstecknande. När bytet gått igenom får du en avtalsbekräftelse av oss på ingående avtal.

Vi är två som äger villan/lägenheten, kan bägge stå på elhandelsavtalet?

Nej, det är enbart en person som kan stå på elhandelsavtalet, och det måste vara samma person som står på både elnätsavtalet och elhandelsavtalet.

Fler frågor om elhandel

Frågor om el märkt Bra Miljöval

Frågor om el märkt Bra Miljöval
Vad är skillnaden mellan grön el och el märkt Bra Miljöval?

Bra Miljöval ställer hårda krav på hur elen produceras och jobbar för att elproduktionens påverkan på miljön ständigt ska minska. Skillnaden mellan miljömärkning och så kallad ursprungsmärkning är att ursprungsmärkning endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla utan att ställa några miljökrav. Det som ibland kallas för ”grön el” är oftast bara detsamma som ursprungsmärkt el. När du väljer el märkt Bra Miljöval går dessutom pengar för varje såld kilowattimme till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering.

Vad innebär ursprungsmärkt el?

Ursprungsmärkning är en garanti som visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Denna märkning innehåller dock inga miljökrav.

Vad är förnybar el?

Förnybar energi kommer från källor som naturligt förnyas. Vind, sol, vatten. Kärnkraft räknas som icke-förnybart, eftersom det kräver den ändliga metallen uran. Energiframställningen resulterar även i ett radioaktivt avfall som varken kan återföras eller brytas ner i det naturliga kretsloppet. Andra icke-förnybara energikällor är olja, naturgas och kol. Vi säljer bara förnybar el som är märkt med Bra Miljöval.

Vad gör mitt val för skillnad?

När du väljer el från förnybara energikällor är du aktivt med och stödjer arbetet med att utveckla och effektivisera sol-, vind- och vattenkraft. På sikt är du med och ökar andelen förnybar energi. Ju mer energi som kommer från förnybara energikällor, desto mindre behöver på sikt komma från källor med större miljöpåverkan, som olja och kol.

Fler frågor om el märkt Bra Miljöval

Frågor om fjärrvärme

Frågor om fjärrvärme
Vem äger och ansvarar för min fjärrvärmeanläggning?

Falkenberg Energi äger mätare och avstängning på inkommande ledning. Kunden äger fjärrvärmeväxlaren.

Hur ofta behöver min fjärrvärmemätare bytas?

Din fjärrvärmemätare behöver bytas vart tionde år p.g.a. revision och det är Falkenberg Energi som byter mätaren.

Vad är grönt vatten?

I Falkenberg färgar vi fjärrvärmevattnet lysande grönt. Orsaken är att den gröna färgen är lätt att upptäcka och det ökar tryggheten. Vi kan snabbt särskilja en läcka på en fjärrvärmeledning från andra vattenläckor. Det gäller i gatan där fjärrvärmenätet finns och i din fastighet om värmeväxlaren skulle läcka. Vi använder pyranin, ett av Livsmedelsverket godkänt färgämne, som även används i exempelvis duschtvål, diskmedel, smink och godis. Färgen är ofarlig, men vattnet smakar inte gott.

Frågor om elnät

Frågor om elnät
Vad är skillnaden mellan elnätsavtal och elhandelsavtal?

Du har som kund två olika avtal för din el. Elnätsavtalet tecknas med det elnätsföretag som äger elledningar och kabelskåp i ditt område. De levererar elen fram till din bostad. Detta kan du inte välja.

Elhandelsavtal tecknas med det elhandelsföretag som du vill köpa elen av. De är av dem du köper elen som du använder. Normalt sett får du två fakturor – en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget.

Vad menas med smarta elnät?

Det finns flera definitioner på uttrycket smarta elnät. Med hjälp av nya tekniska lösningar och mer aktiva aktörer på elmarknaden skapar vi bättre förutsättningar för ett flexibelt och hållbart elnät. Ett elnät som klarar att hantera den ökande anslutningen av sol- och vindkraft, laddstolpar samt möjligheten till energilager. Det ska även klara att kunna leverera de olika energitjänster som kunder efterfrågar.

Vad är ett anläggnings-ID och var hittar jag det?

Anläggnings-ID är en kod med 18 siffror som används för att hålla reda på vilken elanläggning som är din. Det underlättar vid kontakt med oss och andra elbolag. Du hittar ditt anläggnings-ID på fakturan.

Vad ingår i elkostnaden?

Elpriset är det du betalar till ett elhandelsföretag för den el du använder. Du kan själv påverka priset genom att teckna ett avtal med valfritt elhandelsföretag.

Elnätspris består av en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift från elnätsföretaget i ditt område. Abonnemangsavgiften utgår från storleken på din huvudsäkring som avgör hur stark ström du kan ta ut. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder. Avgifterna täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service.

Skatter – i det totala elenergipriset ingår skatt och myndighetsavgifter med cirka 30–40 %. I din elnätsavgift ingår en elsäkerhetsavgift som ditt elnätsföretag måste ta ut och betala till Elsäkerhetsverket. I nätavgiften ingår också en nätövervakningsavgift till Energimarknadsinspektionen och elberedskapsavgift till elberedskapsenheten vid Svenska Kraftnät.

Fler frågor om elnät

Frågor om mikroproduktion/produktion

Frågor om mikroproduktion/produktion
Vad krävs för att jag ska kunna sälja min överskottsel?

Du måste vara eller bli elhandelskund hos Falkenberg Energi. Dina uttag och din inmatning av el gör du via samma huvudsäkring och elmätare.

Behöver jag ha Falkenberg Energi som nätbolag för att kunna sälja solel?

Det spelar ingen roll vilken nätägare du har. Vi köper din överskottsproduktion oavsett vilket nätområde du tillhör.

Hur mycket får jag betalt för att sälja solel?

Om du är intresserad av att sälja bara ditt överskott av solel betalar vi timspot -2 öre/kWh exkl moms för din egenproducerade överskottsel. Om du vill sälja överskottet av solel och ursprungsgarantier till oss betalar vi timspot -2 öre/kWh och marknadsvärde för ursprungsgarantier -20 % exkl moms.

Avdrag för balansavgift och kostnad till Svenska Kraftnät (SVK) tillkommer.

Du kan lätt teckna avtal HÄR.

Vi skickar ut en bekräftelse så snart vi mottagit ditt avtal och byte av leverantör har godkänts. Vi hjälper dig gärna med hanteringen och ansökan till Energimyndigheten vid val av avtal där ursprungsgarantierna är inkluderade i ersättningen. Är du inte registrerad hos Energimyndigheten sedan tidigare och du vill ha vår hjälp med ansökan debiterar vi en administrativ engångsavgift på 200 kr inklusive moms.

Vad är en balansavgift och kostnader till Svenska Kraftnät (SVK)?

Vad är en balansavgift?
För att kraftsystemet ska fungera krävs det att det i varje givet ögonblick produceras lika mycket kraft som det konsumeras – det måste råda balans mellan tillgång och efterfrågan. Kostnaderna för balansansvaret förs i regel i slutänden över på elanvändarna och elproducenterna.

Vad är en SVK avgift?
Svenska Kraftnät (SVK) styr och övervakar Sveriges elsystem dygnet runt för att säkerställa systemdriften. Kostnaderna för drift och underhåll läggs på elpriset för alla elkunder och elproducenter i Sverige.

Vad kostar det för att registrera sig för försäljning av egenproducerad el?

Du betalar ingenting för att registrera dig för försäljning av överskottsel. Det tillkommer inte heller någon fast avgift. Önskar du hjälp med ansökan och registrering av konton hos Energimyndigheten för att även sälja ursprungsgarantier hjälper vi dig gärna med ansökan. Vi tar ut en administrativ avgift på 200 kr inklusive moms för detta då det är en hel del blanketter som måste fyllas i.

Fler frågor om mikroproduktion

Frågor om ladda bilen

Frågor om ladda bilen
Vilka typer av laddstolpar finns det?

Alla laddstolpar från Falkenberg Energi är så kallade semisnabba laddare. Idag finns främst tre klasser av laddlösningar för elbilar:

 • Laddare med laddeffekt på upp till 7 kW är den vanligaste varianten för laddboxar till hemmet. Laddar en pluginhybridbil på några timmar och en ren elbil över natten.
 • Semisnabbladdare med laddeffekt på upp till 22 kW: laddar snabbare och kan ladda en elbil på 1–3 timmar. Detta är en vanlig lösning för laddstolpar på arbetsplatser eller annan offentlig miljö.
 • Snabbladdare med laddeffekt från 22 kW och uppåt.
Vad behöver jag för att ladda?

Samtliga laddplatser är utrustade med Type 2-uttag. För att ladda behöver du ha med dig en laddsladd.

Var finns laddstolpar i Falkenberg?

Här kan du se alla publika laddplatser.

Varför sätter Falkenberg Energi upp laddstolpar?

Genom att sätta upp laddstolpar är vi med och utvecklar laddinfrastrukturen i Falkenberg. På så sätt gör vi det enklare att köra elbil och ökar förutsättningarna för fler elfordon. Detta är en del i vårt arbete att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Fler frågor om att ladda bilen

Övriga frågor

Övriga frågor
Hur loggar jag in på Mina sidor?

Du loggar in med Mobilt Bankid. Du kan även logga in med kundnummer/personnummer och engångskod som mejlas till den registrerade mejladress du har hos oss.

Vad är skillnaden mellan elnät och elhandel, varför får jag två avgifter?

Elfakturan består av två delar: elnät och elhandel.

Elnätet faktureras av det elbolag som äger elnätet där du bor. Bor du i Falkenbergs centralort är det Falkenberg Energi Elnät som äger elnätet och fakturerar kostnad för nätet. Elnätskostnaderna består av en fast årsavgift (baserat på din säkringsstorlek), en elöverföringsavgift (kostnaden för att transportera elen hem till dig) och till sist energiskatt (som betalas vidare till staten).

Elhandeln avser den el du köper. Det är fri konkurrens på elhandeln och du kan köpa elen från vilket elbolag du vill i landet. Här skiljer sig avgifterna åt beroende på hur elhandelsbolaget väljer att presentera sina avgifter. Oftast består elhandeln av en fast årsavgift eller månadsavgift och sedan ett elpris. Elpriset kan variera beroende på vilken avtalsform du väljer.

Bor du i Falkenbergs centralort och köper din el av ett annat elbolag än Falkenberg Energi får du två fakturor. En för elnätet och en för elhandeln. Väljer du däremot att köpa din el av Falkenberg Energi får du allt samlat på en och samma faktura.

Hur länge är mitt avtal bundet?

Det beror på vilket avtal du valt – fast 1 år/3 år. Eller rörligt 1 år/obundet. Om du väljer rörligt obundet är det 1 månads uppsägning. De övriga avtalen gäller avtalstiden ut, med en uppsägningstid en månad innan avtalet löper ut.

Vad har jag för anläggnings-ID?

Anläggnings-ID består av 18 siffror och börjar på 735999.. Du finner detta på din faktura.

Vad har jag för kundnummer?

Ditt kundnummer står på din faktura.

Jag är medlem i Falkenbergs vindkraftsförening och har frågor om mina vindandelar.

Vänligen kontakta oss på kundservice.

Hur stor årsförbrukning har jag?

Du ser sin årsförbrukning på din faktura. Du kan även logga in på Mina sidor för att komma åt din förbrukningsstatistik.

Vad är 1 kWh?

Effekt x Tid = Energi watt (W) Timmar (h) Kilowattimmar (kWh)

Varje elartikel är märkt med ett wattal = effekt (W). 1000 W använt i en timme = 1 kilowattimma (kWh). Det motsvarar en dammsugare på 1000 W använd i en timma, eller en 40 W glödlampa som lyser i 25 timmar.

En kilowattimme räcker till:

 • att ha igång en adventsljusstake i 48 timmar
 • att basta i 12 minuter
 • att rosta bröd i en timme
 • att dammsuga i en timme
 • att ha en glödlampa tänd i 25 timmar
 • att ha en lågenergilampa tänd i 111 timmar
 • att ha en handdukstork igång i 11 timmar
 • att värma upp uteplatsen med infravärme i 30 minuter
 • att torka håret med hårtork i 40 minuter
 • att använda en vattenkokare i 40 minuter
 • att använda kaffebryggaren i en timme och 15 minuter
 • att ha igång en LCD-TV på 128 watt i dryga 7 timmar
 • att ladda mobiltelefonen i 200 timmar
 • att använda sig av mikrovågsugnen i 40 minuter