Frågor om el märkt Bra Miljöval | Falkenberg Energi

Vi hoppas att du skall hitta all information du söker som handlar om miljö och klimatsmarta val här. Om du saknar något eller funderar kring något annat i vår verksamhet är du välkommen att höra av dig till oss.

Vad är skillnaden mellan grön el och el märkt Bra Miljöval?

Bra Miljöval ställer hårda krav på hur elen produceras och jobbar för att elproduktionens påverkan på miljön ständigt ska minska. Skillnaden mellan miljömärkning och så kallad ursprungsmärkning är att ursprungsmärkning endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla utan att ställa några miljökrav. Det som ibland kallas för ”grön el” är oftast bara detsamma som ursprungsmärkt el. När du väljer el märkt Bra Miljöval går dessutom pengar för varje såld kilowattimme till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering.

Vad innebär ursprungsmärkt el?

Ursprungsmärkning är en garanti som visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Denna märkning innehåller dock inga miljökrav.

Vad är förnybar el?

Förnybar energi kommer från källor som naturligt förnyas. Vind, sol, vatten. Kärnkraft räknas som icke-förnybart, eftersom det kräver den ändliga metallen uran. Energiframställningen resulterar även i ett radioaktivt avfall som varken kan återföras eller brytas ner i det naturliga kretsloppet. Andra icke-förnybara energikällor är olja, naturgas och kol. Vi säljer bara förnybar el som är märkt med Bra Miljöval.

Vad gör mitt val för skillnad?

När du väljer el från förnybara energikällor är du aktivt med och stödjer arbetet med att utveckla och effektivisera sol-, vind- och vattenkraft. På sikt är du med och ökar andelen förnybar energi. Ju mer energi som kommer från förnybara energikällor, desto mindre behöver på sikt komma från källor med större miljöpåverkan, som olja och kol.

Vad händer när jag väljer förnybar energi?

Inget energibolag kan garantera att du får enbart ditt valda energislag i ditt eluttag hemma. Det som levereras hem till dig är en mix av all el som produceras i Norden, så kallad nordisk elmix. Men när du väljer förnybar energi så garanterar vi att din årsförbrukning kommer att produceras genom förnybara energikällor, vilket innebär att du är med och driver elmarknaden i en hållbar riktning. Efterfrågan styr utbudet, så om hela landet skulle välja energi från förnybara källor skulle det leda till utveckling och utbyggnad, vilket i sin tur blir en stor vinst för miljön.