Referenser elnät | Falkenberg Energi

Det hållbara samhället är elektrifierat. Digitalisering, nya rena processer inom industrin och energieffektiva elfordon bidrar till att minska klimatpåverkan och lokala utsläpp. För utvecklingen krävs smarta och stabila elnät. Här ser du några exempel på vårt arbete.