Schysst elhandel | Falkenberg Energi

Vi vill att du som är kund alltid ska känna dig trygg i våra händer. Som ett bevis för att vi är en pålitlig elleverantör har vi genomfört en omfattande genomlysning och kontroll av vår verksamhet. Och vi kan nu stolt presentera oss som certifierade för Schysst elhandel.

Schysst elhandel gör det lättare att välja rätt

Certifieringen innebär konkret att vi som elhandelsföretag avger 18 kundlöften och visar att vi håller dem. De omfattar allt från tydlig och riktig prisinformation till att ta särskild hänsyn till utsatta kunder. Kundlöftena går längre än vad lagen kräver och de har kommit till för att du som är kund ska känna dig trygg i ditt val av elleverantör och elavtal. Det ska helt enkelt vara tydligt vad du köper och vad det innebär. Kort sagt, du ska kunna lita på oss som elhandelsföretag.

Tydliga avtal och pålitliga villkor

De flesta av kundlöftena har alltid varit självklara för oss som seriös elhandlare som vill ta kundansvar. Skillnaden är att nu finns både löften och arbetsbeskrivningar preciserade, dokumenterade och granskade. Schysst elhandel gör det därmed lättare att välja rätt. En garanti för en pålitlig elleverantör.

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Det oberoende certifieringsföretaget DNV-GL Business Assurance utfärdar certifikaten och kontrollerar att certifierade företag lever upp till de uppställda kraven.