Säkringsabonnemang nätavgift | Falkenberg Energi

Avgiften består av en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift. Den fasta abonnemangsavgiften täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder.

Höjda nätavgifter fr.om. 2022-01-01

Det höga elpriset medför att de avgifter vi betalar för energiförlusterna i transmissionsnätet kraftigt ökar. För att kompensera för kostnadspåverkan i vårt lokala elnät höjer vi från och med den 1 januari 2022 nätavgiften med i genomsnitt 12,1 procent för säkringskunder.

Vi ser kontinuerligt över våra avgifter för att de ska ligga i fas med våra kostnader, investeringar och gjorda effektiviseringar.  Ändringen avser den del av din elnätskostnad som vi som nätägare tar ut för leveransen av el.

Nätavgift 2022

SäkringsstorlekFast avgift exkl moms kr/årFast avgift inkl moms kr/år
Lägenhet (max 25 Ampere)9721 215
16 A2 2802 850
20 A3 5644 455
25 A4 5005 625
35 A6 8768 595
50 A9 55211 940
63 A12 09015 113
Rörlig avgiftÖre/kWh exkl moms Öre/kWh inkl moms
Elöverföring9,0011,25
Energiskatt36,0045,00
Myndighetsavgifterkr/år exkl moms kr/år inkl moms
Elberedskap (Svenska Kraftnät)39,2049,00
Elsäkerhet (Elsäkerhetsverket)10,3012,88
Nätövervakning (Energimyndigheten)4,355,44

Läs mer om skatter och Myndighetsavgifter här.