Säkringsabonnemang nätavgift | Falkenberg Energi

Avgiften består av en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift. Den fasta abonnemangsavgiften täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder.

Sänkta elnätsavgifter fr.om. 2020-05-01

Falkenberg Energi sänker elnätsavgifterna fr.om. 2020-05-01. På årsbasis blir kostnaden i genomsnitt 8 % lägre för säkringskunder jämfört med förgående år.

Vi ser kontinuerligt över våra avgifter för att de ska ligga i fas med våra kostnader, investeringar och gjorda effektiviseringar. Avgiften för vårt abonnemang till regionnätet har kraftigt sänkts varför vi nu kan justera våra nätavgifter. Ändringen avser den del av din elnätskostnad som vi som nätägare tar ut för leveransen av el.

Nätavgift 2020

SäkringsstorlekFast avgift exkl moms kr/årFast avgift inkl moms kr/år
Lägenhet (max 25 Ampere)8401 050
16 A1 9802 475
20 A3 0603 825
25 A4 0805 100
35 A6 3607 950
50 A8 94011 175
63 A11 40014 250
80 A15 48019 350
100 A19 20024 000
Rörlig avgiftÖre/kWh exkl moms Öre/kWh inkl moms
Elöverföring11,5014,38
Energiskatt35,3044,13
Myndighetsavgifterkr/år exkl moms kr/år inkl moms
Elberedskap (Svenska Kraftnät)39,2049
Elsäkerhet (Elsäkerhetsverket)10,2012,75
Nätövervakning (Energimyndigheten)4,355,44

Läs mer om skatter och Myndighetsavgifter här.