Säkringsabonnemang nätavgift | Falkenberg Energi

Avgiften består av en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift. Den fasta abonnemangsavgiften täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder.

Sänkta elnätsavgifter fr.om. 2021-01-01

Falkenberg Energi sänker elnätsavgifterna fr.om. 2021-01-01. På årsbasis blir kostnaden i genomsnitt 6-8 % lägre för säkringskunder jämfört med förgående år.

Vi ser kontinuerligt över våra avgifter för att de ska ligga i fas med våra kostnader, investeringar och gjorda effektiviseringar. Avgiften för vårt abonnemang till regionnätet har kraftigt sänkts varför vi nu kan justera våra nätavgifter. Ändringen avser den del av din elnätskostnad som vi som nätägare tar ut för leveransen av el.

Nätavgift 2021

SäkringsstorlekFast avgift exkl moms kr/årFast avgift inkl moms kr/år
Lägenhet (max 25 Ampere)8401 050
16 A1 9802 475
20 A3 1203 900
25 A3 9304 913
35 A6 1207 650
50 A8 52010 650
63 A10 80013 500
Rörlig avgiftÖre/kWh exkl moms Öre/kWh inkl moms
Elöverföring8,5010,63
Energiskatt35,6044,50
Myndighetsavgifterkr/år exkl moms kr/år inkl moms
Elberedskap (Svenska Kraftnät)39,2049,00
Elsäkerhet (Elsäkerhetsverket)10,2012,75
Nätövervakning (Energimyndigheten)4,355,44

Läs mer om skatter och Myndighetsavgifter här.