Säkringsabonnemang nätavgift | Falkenberg Energi

Avgiften består av en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift. Den fasta abonnemangsavgiften täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder.

Höjda nätavgifter fr.om. 2023-01-01

Det fortsatta omvärldsläget med höga elpriser medför ytterligare kostnadsökning från överliggande transmissionsnät. Samtidigt är vi inne i en investeringsfas för en ökad tillväxt lokalt men även för att klara den pågående elektrifiering i samhället för att möta klimatmålen.

För att kompensera för kostnadspåverkan i vårt lokala elnät höjer vi från och med den 1 januari 2023 nätavgiften med i genomsnitt 13 % för säkringskunder.

Falkenberg Energi ser kontinuerligt över sina avgifter för att de ska ligga i fas med kostnader, investeringar och gjorda effektiviseringar.

Nätavgifter fr.om. 2023-01-01

SäkringsstorlekFast avgift exkl moms kr/årFast avgift inkl moms kr/år
Lägenhet (max 25 Ampere)1 2121 515
16 A2 8203 525
20 A4 3205 400
25 A5 4846 855
35 A8 24410 305
50 A11 46014 325
63 A14 40018 000
Rörlig avgiftÖre/kWh exkl moms Öre/kWh inkl moms
Elöverföring14,2017,75
Energiskatt39,2049,00

Läs mer om skatter och Myndighetsavgifter här.