Säkringsabonnemang nätavgift | Falkenberg Energi

Avgiften består av en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift. Den fasta abonnemangsavgiften täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder.

Nätavgift 2020

SäkringsstorlekFast avgift exkl moms kr/årFast avgift inkl moms kr/år
Lägenhet (max 25 Ampere)8881 110
16 A2 0642 580
20 A3 2164 020
25 A4 3565 445
35 A6 8768 595
50 A9 84012 300
63 A12 60015 750
80 A17 76022 200
100 A22 44028 050
Rörlig avgiftÖre/kWh exkl moms Öre/kWh inkl moms
Elöverföring1316,25
Energiskatt35,3044,13
Myndighetsavgifterkr/år exkl moms kr/år inkl moms
Elberedskap (Svenska Kraftnät)39,2049
Elsäkerhet (Elsäkerhetsverket)10,2012,75
Nätövervakning (Energimyndigheten)4,355,44

Läs mer om skatter och Myndighetsavgifter här.