Säkringsabonnemang nätavgift | Falkenberg Energi

Avgiften består av en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift. Den fasta abonnemangsavgiften täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder.

Höjda nätavgifter fr.om. 2022-09-01

Det fortsatta omvärldsläget med höga elpriser medför ytterligare kostnadsökning från överliggande transmissionsnät. Samtidigt är vi inne i en investeringsfas för en ökad tillväxt lokalt men även för att klara den pågående elektrifiering i samhället för att möta klimatmålen.

För att kompensera för kostnadspåverkan i vårt lokala elnät höjer vi från och med den 1 september 2022 nätavgiften med i genomsnitt 14,8 % för säkringskunder.

Falkenberg Energi ser kontinuerligt över sina avgifter för att de ska ligga i fas med kostnader, investeringar och gjorda effektiviseringar.

Nätavgifter fr.om. 2022-09-01

SäkringsstorlekFast avgift exkl moms kr/årFast avgift inkl moms kr/år
Lägenhet (max 25 Ampere)1 1041 380
16 A2 5803 225
20 A4 0085 010
25 A5 0706 338
35 A7 6329 540
50 A10 58413 230
63 A13 38016 725
Rörlig avgiftÖre/kWh exkl moms Öre/kWh inkl moms
Elöverföring11,0013,75
Energiskatt36,0045,00
Myndighetsavgifterkr/år exkl moms kr/år inkl moms
Elberedskap (Svenska Kraftnät)39,2049,00
Elsäkerhet (Elsäkerhetsverket)11.1013.88
Nätövervakning (Energimyndigheten)4,355,44

Läs mer om skatter och Myndighetsavgifter här.