Säkringsabonnemang nätavgift | Falkenberg Energi

Avgiften består av en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift. Den fasta abonnemangsavgiften täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder.

Vi sänker nätavgifterna fr.om. 2023-07-01

Från och med 1 juli 2023 sänker vi priset för elöverföring med 7,5 öre/kWh, inkl moms. För en genomsnittlig kund innebär det en sänkning av elnätsavgiften med 12 %.

När el distribueras i elnätet går en del förlorad i form av nätförluster. Eftersom elförbrukningen har minskat och elpriset sjunkit har kostnaderna för förlusterna minskat i såväl Falkenberg Energis elnät som i ovanliggande region- och stamnät. Det gör att vi nu kan sänka priserna till våra kunder. Prissänkningen görs i sin helhet på elöverföringsavgiften.

Vi ser kontinuerligt över våra avgifter för att de ska ligga i fas med kostnader, investeringar och gjorda effektiviseringar.

Nätavgifter fr.om. 2023-07-01

SäkringsstorlekFast avgift exkl moms kr/årFast avgift inkl moms kr/år
Lägenhet (max 25 Ampere)1 2121 515
16 A2 8203 525
20 A4 3205 400
25 A5 4846 855
35 A8 24410 305
50 A11 46014 325
63 A14 40018 000
Rörlig avgiftÖre/kWh exkl moms Öre/kWh inkl moms
Elöverföring8,2010,25
Energiskatt39,2049,00

Läs mer om skatter och Myndighetsavgifter här.