Fjärrvärmeanmälan | Falkenberg Energi

Vid nyinstallation fyller kunden i och skickar in en fjärrvärmeanmälan senast tre dagar före arbetets början. När anläggningen är klar för inkoppling görs en färdiganmälan av kunden eller av kunden anlitad installatör.

Fjärrvärmecentral/värmeväxlare ska utföras enligt Svenska Fjärrvärmeföreningens Tekniska bestämmelser. Den ska vara certifierad.