Elnät Falkenberg Graphic Media | Falkenberg Energi
En av många nöjda företagskunder som tecknat elavtal med Falkenberg Energi är Falkenberg Graphic Media AB.

Sedan 1946 har Falkenberg Graphic Media AB svarat för tryck här i staden. Från ett renodlat tryckeri till att i dag med 30 anställda erbjuda tjänster för hela processen för grafisk produktion.

Rätt spänning ett måste

För 45 år sedan flyttade tryckeriet från centrum och det var väl ingen tillfällighet att den nya adressen blev Tryckerivägen 1. Här är verksamheten verkligen hemma. Förutom stora volymer papper och färg krävs också en hel del el för att klara den omfattande produktionen. Tryckeriet köper leveranser av högspänning som bearbetas i företagets två ställverk med transformatorer för att få rätt spänning till maskinerna.

Tryggt underhåll

För att trygga elsäkerheten, arbetsmiljön och produktionen krävs självklart ett kontinuerligt underhåll av anläggningen. Ställverk och transformatorer måste löpande kontrolleras och servas.
– Vi har avtalat med Falkenberg Energi att de tar hand om underhållet. Det är tryggt och fungerar bra. Falkenberg Energi är vår leverantör av högspänning och det var naturligt att välja dem även för tillsynen, säger Anders Christensson, Kvalitets-/Miljösamordnare.

Innovativa lösningar

Tryckerichef Henrik Gorard på Falkenberg Graphic Media kan luta sig mot Falkenberg Energi för den löpande kontrollen och underhållet av bland annat ställverk och transformatorer i högspänningsanläggningen. Innovativa lösningar ligger tryckeriet varmt om hjärtat.

Mer om elanläggningar och företagstjänster hittar du här.