Bra att veta om elhandel | Falkenberg Energi

Idag är el något självklart som många nästan inte ens tänker på. Det är något vi använder hemma, på jobbet och i skolan. Samhället, åtminstone i den industrialiserade världen, bygger helt och hållet på system som behöver el för att fungera. Både industrin och andra företag kräver ständig tillgång till el. Och många av oss är alltid uppkopplade med internet i telefonen, surfplattan och datorn.

Det finns många slags elkunder och just därför flera olika elavtal hos Falkenberg Energi. Alla har en sak gemensamt – Falkenberg Energi levererar klimatsmart el.

Hur fungerar elmarknaden?

Elmarknaden består av två delar; dels själva transporten av el via elnätet och dels elleverantörers försäljning av el. Elnätet ägs av nätägaren där du bor. Nätägaren bygger ut och underhåller elnätet, alltså själva ledningarna som gör det möjligt att transportera elen. Detta avtal kan du inte välja själv.

Du behöver även ett avtal för din elhandel. Detta kan du teckna med valfri leverantör och du väljer om du vill ha fast eller rörligt pris. Du betalar för själva elen du använder, så den kostnaden kan du påverka själv. Som kund hos Falkenberg Energi bidrar du till utvecklingen av Falkenberg.

Elområden

Sverige är sedan 2011 indelat i fyra elområden. Syftet är att skapa en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på el i hela landet. I norr finns ett överskott av elproduktion och i söder är det tvärtom. När överföringen mellan elområdena inte räcker till, kan elpriserna komma att skilja sig åt mellan områdena. Något som troligtvis kommer att minska med tiden, efterhand som investeringar görs i elnät och elproduktion.

Fast eller rörligt pris?

Vill du ha kontroll på dina elkostnader och slippa oroa dig över elprisernas svängningar på marknaden? Då rekommenderar vi ett avtal med fast pris. Det är tryggt och förutsägbart. Fast elpris innebär att du binder ditt elpris under en specifik period och under den tiden betalar du samma elpris oavsett vad som händer på marknaden. Elpriset i avtalet bestäms av priset på elbörsen vid det tillfälle då avtalet tecknas.

På grund av den mycket ostabila elmarknaden så erbjuder vi för närvarande inte fastprisavtal.

Ett avtal med rörligt pris är flexibelt och följer elmarknadens svängningar. Priset ändras varje månad och kan svänga en hel del från månad till månad. Sett över tid är ett rörligt elpris billigare än ett fast, men du behöver ha marginaler för pristoppar. Vanligtvis är rörligt elpris som lägst under vår och sommar för att sedan bli högre under höst och vinter då elanvändningen ökar. Här kan du följa hur vårt rörliga elpris ändrats under året.

Hos oss kan du alltid välja att gå från ett rörligt elavtal till ett fastprisavtal vid nästa månadsskifte. Detta förutsätter att vi erbjuder fastprisavtal. För närvarande erbjuder vi inte fastprisavtal då elmarknaden fortfarande är så pass osäker och svänger från den ena dagen till den andra.

Oavsett om du väljer ett rörligt eller fast elavtal så är det viktigt att du gör ett aktivt val av elavtal. Om du inte gör ett aktivt val hamnar du automatiskt på ett anvisningsavtal när du skaffar en ny bostad eller lokal. Ett anvisningsavtal är oftast dyrare än ett tecknat elavtal, därför är det bäst att aktivt välja ett elavtal. Se våra aktuella elavtal och elpriser här.

Vad består det rörliga elpriset av?

  • Spotpris
  • Volymvägning (endast för rörligt månadsmedel)
  • Elcertifikat
  • Ursprungsgarantier där kostnad för Bra Miljöval inkluderas
  • Avgifter till Svenska Kraftnät (balanskraftavgifter, förbrukningsavgifter, effektreservavgifter, kostnad för obalanskraft)
  • Påslag
  • Moms

Spotpris och volymviktning
Elmarknaden styrs av utbud och efterfrågan. Harmoniseras utbud och efterfrågan så har vi som regel stabila elpriser. De flesta handelsbolag köper elen man säljer vidare till sina kunder på elbörsen, Nord Pool. Vi köper in all el som inte är prissäkrad timme för timme, även kallat timpris. De flesta kunder som har ett rörligt elavtal betalar inte per timme utan ett rörligt månadsmedel. För att räkna fram det rörliga månadsmedelpriset behöver vi ta hänsyn till många parametrar. Den totala inköpskostnaden vi har per månad får vi fram genom att multiplicera alla våra kunders förbrukning (kWh) timme för timme med det rörliga timpriset för dessa timmar. Summan man får fram när man adderar förbrukningsvärdena delas med summan av alla kWh som förbrukats på en månad. På detta sätt får man fram snittet. Detta kallas att man volymviktar elpriset. Vi volymviktar alla våra rörliga avtal som är månadsmedelbaserade. Det volymviktade elpriset beror alltså på hur och när kundkollektivet förbrukar sin el. Är det många kunder som förbrukar el på dyra timmar så påverkar det volymviktningen, lika så om många förbrukar elen när elen kostar mindre. De timbaserade avtalen berörs inte av denna uträkningsmetod.

Elcertifikat
Elcertifikat finns för att öka andelen el som produceras från förnybara energikällor på ett kostnadseffektivt sätt.

Ursprungsgarantier
Ursprungsgarantier är en garanti på vart elen du köper av oss kommer ifrån, vad den har för ursprung. Vi säljer förnybar el som kommer från sol, vind och vatten. All el vi säljer är dessutom märkt med Bra Miljöval vilket är den tuffaste miljömärkning man kan ha på el i Sverige. Miljömärkningen är förknippad med en kostnad som täcks in.

Avgifter till Svenska Kraftnät (SVK)
Varje handelsbolag betalar avgifter till Svenska Kraftnät. Svenska Kraftnäts uppdrag är att upprätthålla balans i elsystemet och alla i Sverige får den el som krävs. Balanseringsavgift är en avgift som går till att Svenska Kraftnät säkerställer att det varje sekund tillförs lika mycket el till kraftsystemet som det förbrukas. Förbrukningsavgift är en kostnad för att använda elen. Effektreservavgifter är en avgift som alla elkonsumenter gemensamt betalar för att kraftverk står redo om det skulle bli effektbrist. Denna kostnad hänger ihop med vinterhalvåret då risken är som störst för effektbrist då. Obalanskraft är en merkostnad om vi och alla handelsbolag har eftersom vi inte vet i förväg hur mycket l våra kunder kommer förbruka framåt.

Påslag
Påslaget är den kostnaden vet i förväg när man tecknar sitt rörliga elavtal. Påslaget ligger utanför elpriset och är handelsbolagets marginal.

Moms
Utöver kostnaderna ovan så tillkommer moms på köpt el.

Vill du själv styra din elkostnad med timpris?

Är du beredd på att anpassa din elanvändning och har du en praktisk möjlighet att styra din förbrukning? Då har du också möjlighet att spara pengar med ett timprisavtal. Om du däremot vill kunna tvätta och ladda din bil när det passar dig, utan att tänka på elpriset så är det bättre att du behåller ditt rörliga månadsmedelbaserade avtal.

För att få ut mesta möjliga av ditt timprisavtal behöver du tänka på två saker. Dels behöver du vara påläst och stämma av elpriserna. På så sätt kan du styra din elförbrukning till tidpunkter när elen kostar som minst. Dels behöver du sprida ut din elanvändning för att undvika effekttoppar som belastar elnätet och kan påverka ditt elnätspris. Genom att använda elen på ett smartare sätt räcker kapaciteten i elnätet.

Elens ursprung

Diagrammet visar elens ursprung för vår samlade elförsäljning för 2023. All elförsäljning från oss är helt spårbar med ursprungsgarantier från solkraft, vindkraft, vattenkraft och kärnkraft. Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2023 vid drift av kraftverk var 0 g/kWh för CO2-utsläpp och 0,00002 g/kWh för kärnbränsleavfall.