Bra att veta om elhandel | Falkenberg Energi

Idag är el något självklart som många nästan inte ens tänker på. Det är något vi använder hemma, på jobbet och i skolan. Samhället, åtminstone i den industrialiserade världen, bygger helt och hållet på system som behöver el för att fungera. Både industrin och andra företag kräver ständig tillgång till el. Och många av oss är alltid uppkopplade med internet i telefonen, surfplattan och datorn.

Det finns många slags elkunder och just därför flera olika elavtal hos Falkenberg Energi. Alla har en sak gemensamt – Falkenberg Energi levererar alltid 100 % Bra Miljöval-märkt el.

Hur fungerar elmarknaden?

Elmarknaden består av två delar; dels själva transporten av el via elnätet och dels elleverantörers försäljning av el. Elnätet ägs av nätägaren där du bor. Nätägaren bygger ut och underhåller elnätet, alltså själva ledningarna som gör det möjligt att transportera elen. Detta avtal kan du inte välja själv.

Du behöver även ett avtal för din elhandel. Detta kan du teckna med valfri leverantör och du väljer om du vill ha fast eller rörligt pris. Du betalar för själva elen du använder, så den kostnaden kan du påverka själv. Som kund hos Falkenberg Energi bidrar du till utvecklingen av Falkenberg.

Fast eller rörligt pris?

Vill du ha kontroll på dina elkostnader och slippa oroa dig över elprisernas svängningar på marknaden? Då rekommenderar vi ett avtal med fast pris. Det är tryggt och förutsägbart. Fast elpris innebär att du binder ditt elpris under en specifik period och under den tiden betalar du samma elpris oavsett vad som händer på marknaden. Elpriset i avtalet bestäms av priset på elbörsen vid det tillfälle då avtalet tecknas.

På grund av den mycket ostabila elmarknaden så erbjuder vi för närvarande inte fastprisavtal.

Ett avtal med rörligt pris är flexibelt och följer elmarknadens svängningar. Priset ändras varje månad och kan svänga en hel del från månad till månad. Överlag är ett rörligt elpris billigare än ett fast, men du behöver ha marginaler för pristoppar. Vanligtvis är rörligt elpris som lägst under vår och sommar för att sedan bli högre under höst och vinter då elanvändningen ökar. Det är kostnadsfritt att när som helst byta till fast elpris. Här kan du följa hur vårt rörliga elpris ändrats under året.

Oavsett om du väljer ett fast eller rörligt elavtal så är det viktigt att du gör ett aktivt val av elavtal. Om du inte gör ett aktivt val hamnar du automatiskt på ett anvisningsavtal när du skaffar en ny bostad eller lokal. Ett anvisningsavtal är oftast dyrare än ett tecknat elavtal, därför är det bäst att aktivt välja ett elavtal. Se våra aktuella elavtal och elpriser här.

Vill du själv styra din elkostnad med timpris?

Är du beredd på att anpassa din elanvändning och har du en praktisk möjlighet att styra din förbrukning? Då har du också möjlighet att spara pengar med ett timprisavtal. Om du däremot vill kunna tvätta och ladda din bil när det passar dig, utan att tänka på elpriset så är det bättre att du behåller ditt månadspris, det vill säga vanlig rörlig el.

För att få ut mesta möjliga av ditt timprisavtal behöver du tänka på två saker. Dels behöver du vara påläst och stämma av elpriserna. På så sätt kan du styra din elförbrukning till tidpunkter när elen kostar som minst. Dels behöver du sprida ut din elanvändning för att undvika effekttoppar som belastar elnätet och kan påverka ditt elnätspris. Genom att använda elen på ett smartare sätt räcker kapaciteten i elnätet.

Elområden

Sverige är sedan 2011 indelat i fyra elområden. Syftet är att skapa en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på el i hela landet. I norr finns ett överskott av elproduktion och i söder är det tvärtom. När överföringen mellan elområdena inte räcker till, kan elpriserna komma att skilja sig åt mellan områdena. Något som troligtvis kommer att minska med tiden, efterhand som investeringar görs i elnät och elproduktion.

Elcertifikat

Poängen med elcertifikat är att öka andelen el som produceras från förnybara energikällor. I förlängningen ska det leda till en bättre miljö. Som konsument är din kostnad för elcertifikat inbakad i elpriset.