Hur du tecknar avtal för mikroproduktion | Falkenberg Energi

Observera att det endast är den som står på befintligt elavtal som kan teckna nytt elavtal. Har du inget elavtal hos oss, teckna det först här.

Välj avtal

Köp av överskott från mikroproduktion sol.

Timspot -2 öre/kWh exkl. moms

Avdrag för balansavgift och kostnad till Svenska Kraftnät (Svk) tillkommer.

Köp av överskott från mikroproduktion sol, samt ursprungsgarantier.

Timspot -2 öre/kWh och marknadsvärde för ursprungsgarantier -20 % öre/kWh exkl. moms

Avdrag för balansavgift och kostnad till Svenska Kraftnät (Svk) tillkommer.

Önskat startdatum

Leveransstart tidigast 20 dagar efter att vi fått ditt avtal.

Uppgifter om produktionsanläggningen

Uppgifter om dina ursprungsgarantier

Är din produktionsanläggning registrerad hos Energimyndigheten?

Autogiro och fullmakt till Energimyndigheten

För att vi ska kunna hantera dina in- och utbetalningar behöver du ett autogiro hos oss. Vi behöver även ditt godkännande att företräda dig hos Energimyndigheten och få behörighet till ditt Cesarkonto. Fullmakt och blankett för autogiro skickas med e-post till dig. De ska skrivas under och skickas tillbaka till oss.

Ansökan om ursprungsgarantier

För att du ska kunna sälja dina ursprungsgarantier krävs en ansökan till Energimyndigheten. Ansökan avser ett godkännande att din produktionsanläggning har rätt till ursprungsgarantier. Vi tar ut en administrativ avgift på 200 kr inklusive moms för detta då det är en hel del blanketter som måste fyllas i.

Tips! Titta på vår checklista för att se vad som ska göras innan vi kan köpa dina elcertifikat och ursprungsgarantier. Öppna checklistan

Kunduppgifter

Sammanställning

Avtal
Timspot öre/kWh exkl. moms

Avdrag för balansavgift och kostnad till Svenska Kraftnät (Svk) tillkommer.

Timspot öre/kWh och marknadsvärde för ursprungsgarantier -20 % öre/kWh exkl. moms

Avdrag för balansavgift och kostnad till Svenska Kraftnät (Svk) tillkommer.

Du har rätt att säga upp detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Läs mer här eller använd vår ångerblankett.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, läs mer här.

Falkenberg Energi Bra Miljöval
Falkenberg Energi Bra Miljöval

Tack för att du ansluter dig till mikroproduktion!