Fördelar och nackdelar med vattenkraft | Falkenberg Energi
Hos Falkenberg Energi kan du välja vattenkraft märkt med Bra Miljöval

Vattenkraft bygger på ett naturligt kretslopp där vatten avdunstar från haven och faller som regn eller snö över land. Det smälta vattnet rinner sedan nedåt mot vattendragen. Själva elproduktionen i ett vattenkraftverk sker då vatten strömmar genom kraftverkets turbiner som börjar snurra. Den snurrande turbinen driver en generator som omvandlar energin i vattnet till el. Avgörande för hur mycket el som kan produceras är hur stor fallhöjden är. Och hur mycket vatten som passerar turbinen.

Vattenkraft kan vara fantastisk men har både för- och nackdelar

Vattnets kraft är en fantastisk resurs. Men runt omkring många kraftverk har både djur och natur tyvärr fått betala ett högt pris. Här nedan listar vi både fördelar och nackdelar med vattenkraften.

Fördelar med vattenkraft

  • Vattenkraft är en förnybar energikälla.
  • Vattenkraft ger låga utsläpp av växthusgaser.
  • Vattenkraft är en viktig pusselbit i omställningen till 100 % förnybart.

Nackdelar med vattenkraft

  • Många kraftverk torrlägger delar av vattendrag.
  • Många kraftverk hindrar fiskar och andra djur som vill simma förbi.
  • Många kraftverk dödar fiskar i kraftverkets turbiner.
  • Kraftverk kan stoppa naturliga översvämningar som är nödvändiga för många strandnära arter.
  • Kraftverk kan hota arter som är beroende av rinnande vatten.
  • Kraftverk kan stoppa transporten av näring och sediment från källa till hav.
  • Många kraftverk producerar lite el men gör stor skada i naturen.

Är vattenkraft bra för framtiden?

Vattenkraft är en kärnkomponent i vår strävan mot en hållbar energiframtid. Som en förnybar energikälla erbjuder den en ren, pålitlig och kostnadseffektiv lösning för att minska vårt beroende av fossila bränslen. Genom att utnyttja vattenkraftens potential kan vi på ett effektivt sätt minska utsläppen av växthusgaser, samtidigt som vi stödjer ekonomisk utveckling och jobbskapande. Falkenberg Energi är engagerade i att främja vattenkraft som uppfyller höga miljöstandarder, vilket är avgörande för att säkerställa en positiv inverkan på både vår planet och samhälle. Med rätt ansats och engagemang är vattenkraft en nyckel till en grönare och mer hållbar framtid.

Gör skillnad och välj vattenkraft märkt med Bra Miljöval

Du ska veta att ditt val som konsument gör stor skillnad. När du byter till schysst vattenkraft visar det större hänsyn. El från vattenkraft märkt med Bra Miljöval torrlägger inte vattendrag, och måste anpassa sig till vattendragens naturliga flöden. En del av pengarna går dessutom till åtgärder som reparerar vattenkraftens skadeverkningar och ökar den biologiska mångfalden i rinnande vatten.