Felanmälan | Falkenberg Energi

Vi är här för att hjälpa dig! Beroende på vad felet gäller kan du behöva ringa olika telefonnummer. Se nedan för att få hjälp så snabbt som möjligt.

Felanmälan Elnät

0346-88 67 02 (dygnet runt)

Att tänka på:

  • Kontrollera dina säkringar vid mätaren, samt om jordfelsbrytaren kan ha löst ut innan du ringer.
  • Undersök om dina grannar också är utan ström. Om grannarna har ström – men inte du – ligger felet för det mesta inom din egen anläggning.
  • Om du behöver hjälp med att åtgärda ett elfel inom din egen fastighet kontaktar du en elinstallatör.
  • Ligger felet utanför din fastighet ringer du oss. Vi har alltid personal i beredskap för snabb felavhjälpning.

 

Anmälan kabelutsättning

På ledningskollen.se får du besked om vilka ledningsägare som har ledningar nedgrävda i det område där du skall gräva. Du slipper att ringa runt, systemet hanterar din förfrågan till alla berörda ledningsägare som finns med i ledningskollen.se.

Läs mer här

 

Felanmälan Fjärrvärme

0346-88 67 02 (dygnet runt)

Att tänka på:

  • Innan du ringer vill vi att du kontrollerar att felet är på din fjärrvärmecentral.
  • Om du behöver hjälp att åtgärda ett fel inom din egen anläggning kontaktar du en VVS-installatör.
  • Om felet ligger på vår anläggning ringer du till oss. Vi har alltid personal i beredskap för snabb felavhjälpning.

 

Felanmälan Gatubelysning

0346-88 50 20 (dygnet runt)

Att tänka på:

  • Kolla upp vilken adress det gäller.
  • Märk gärna stolpen till den trasiga lampan, t.ex. med ett snöre eller band, så montörerna vet vilken lampa det gäller då de åker ut på dagtid när det är ljust.

 

App för felanmälan

Kommunen har tagit fram en app ”Felanmälan Falkenbergs kommun” som man kan ladda ner för att enklare göra en felanmälan. Läs mer på kommunens hemsida här.