Ladda bilen | Falkenberg Energi

Genom att sätta upp laddstolpar är vi med och utvecklar laddinfrastrukturen i Falkenberg. På så sätt gör vi det enklare att köra elbil och ökar förutsättningarna för fler elfordon. Detta är en del i vårt arbete att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Våra laddplatser på Stortorget, P-hus Centrum (Kronan) och Bacchus ingår nätverket Charge Alliance, som finns över hela Sverige och i stora delar av Europa. Just nu är samtliga våra laddstolpar olåsta och vi bjuder på elen. Samtliga laddplatser är utrustade med Type-2-uttag. För att ladda behöver du ha med dig en laddsladd.

Från sista veckan i november kommer du att behöva ett laddkort för att fylla din bil med energi från våra publika laddstolpar. Laddkortet kommer du om snart kunna beställa här på vår hemsida och du aktiverar det med pengar från ditt vanliga bankkort. När du vill fylla batteriet ansluter du kabeln och drar laddkortet i stolpen. Då startar laddningen.

Priset i våra stolpar är 2,50 kr/kWh inkl. moms. Är du elhandelskund hos oss kostar det bara 2 kr/kWh. Alternativet är att betala med ett registrerat kreditkort. Det är lite dyrare: 2,75 kr/kWh inkl. moms och du behöver ladda för minst 10 kronor som är minimidebitering.

En fördel med laddkortet är att det fungerar på många platser i Sverige och runt om i Europa. På hemsidan kommer du snart kunna se var du kan ladda.

Stortorget

På Stortorget finns fem laddplatser. De är alla semisnabba laddare som innebär att du kan ladda bilen på 1–3 timmar, beroende på vilken bil du har. För att ladda behöver du ha med dig en laddsladd.

P-hus Centrum (Kronan)

I P-hus Centrum finns åtta laddplatser. De är alla semisnabba laddare som innebär att du kan ladda bilen på 1–3 timmar, beroende på vilken bil du har. För att ladda behöver du ha med dig en laddsladd.

Bacchus

På besöksparkeringen till vårt kontor på Bacchus väg 1 finns en laddplats. På kontorstid är den avsedd för våra besökare, övrig tid är den publik. Den är en semisnabb laddare som innebär att du kan ladda bilen på 1–3 timmar, beroende på vilken bil du har. För att ladda behöver du ha med dig en laddsladd.