Solel Brf Slottshagen | Falkenberg Energi

Sedan solpanelerna kom upp på taken ser Brf Slottshagen 5 ljus i budgeten.

Bostadsrättsföreningen i Falkenberg är en liten förening med 16 lägenheter fördelade på tre hus. På medlemsmötet i april 2019 var alla positiva till att börja producera förnybar el på de egna taken. Läget på husen är perfekt. De ligger precis vid Ätran och vänder en sida av taken rakt mot söder.

– Vi gjorde investeringen av två anledningar. Dels för att värna om miljön, dels för att vi kunde få lägre kostnad för vår energianvändning, säger Ingvar Götesson som är ordförande i bostadsrättsföreningen.

En bra kalkyl

Med god ljusinstrålning blev kalkylen också riktigt ljus. Hela investeringen beräknas betala sig på cirka tio år. Eftersom det är 30 års funktionsgaranti på solcellerna återstår många vinstgivande år.

Installationen gick snabbt

Redan i november 2019 var solcellsanläggningen i drift. Totalt 200 solpaneler installerades på två hustak och på garaget i söderläge. Varje panel har effekten 295 W, vilket ger en beräknad årsproduktion om 57 104 kilowattimmar (kWh). Det motsvarar elförbrukningen i tre medelstora villor.

Ett val för hållbarheten

– I första hand använder vi vår elproduktion för eget bruk. Sommartid, när vi producerar som mest och konsumerar minst, säljer vi merparten till Falkenberg Energi som, när avtalet slöts, hade det bästa priset för solel i hela landet. De är kända för att ge god ersättning.

– Falkenberg Energi hjälpte oss också att få fram data och gav värdefulla råd, säger Ingvar Götesson och berättar att föreningen förutom solel även använder Falkenberg Energis förnybara fjärrvärme. Energimässigt är bostadsrättsföreningen helt hållbar.

Ingvar Götesson, ordförande i bostadsrättsföreningen Slottshagen 5, ser ljust på framtiden med föreningens nya solpaneler.