Smart teknik i elnätet | Falkenberg Energi

En processindustri är känslig för störningar i energileveranserna. Risken är att produktionen går till spillo om bearbetningen plötsligt stoppar. Att bygga ett robust elnät och kunna arbeta proaktivt med underhåll är därför en prioriterad fråga hos Falkenberg Energi.

Falkenberg Energi har satsat på teknik i form av en nätanalysplattform för att kunna upptäcka potentiella brister i elnätet innan de utvecklas till fel. Det har lönat sig. Redan efter ett halvår i drift larmade systemet om att något var märkligt i en av de utgående linjerna från transformatorstationen i södra Falkenberg.

Försörjer storskalig industri

Ledningen försörjer bland annat storskaliga industrier som Arla Foods och Lantmännen. Stora värden skulle kunna stå på spel om ledningen brast och påverkade kundernas produktion negativt.

– Om vi inte hade installerat det intelligenta systemet hade vi antagligen inte haft en aning om att något var fel, säger Anders Sjökvist, entreprenadchef på Falkenberg Energi.

Små avvikelser kan bli stora fel

Indikationerna från nätanalysplattformen levererad av energiteknikföretaget Dlaboratory Sweden AB (dLab) visade en serie av höga ohmiska jordfel – små avvikelser som i förlängningen skulle kunna få stora konsekvenser.

– När vi såg signalerna undersökte vi ytterligare och hittade den felaktiga delen. Det var en gammal kabelskarv som gått upp och som fanns 1341 meter från vårt utmatningsfack, säger Anders Sjökvist.

Planerat underhåll

Falkenberg Energi kunde därmed göra en snabb och grundlig insats. Kablarna från nätstationen och fram till Arla byttes planerat utan att kundernas produktion påverkades.

– När vi kan planera vårt underhållsarbete kan vi göra det mer effektivt. Det sparar tid och pengar – för oss, för kunder som direkt skulle ha kunnat drabbas och indirekt för alla våra elnätskunder, betonar Anders Sjökvist.